د لیسنسونو (License) د توزېع غونډه

14 وری, 1397

کندهار پوهنتون د کارموندني آمريت د محصلانو د ظرفیت لوړووني په موخه مختلف پروګرامونه او برنامې په کار اچوي، چي په همدې منظور د کارموندني مرکز په نوښت او د ت

پاڼې