پوهنځی ژورنالیزم و روابط عمومي

پوهنځي ژورنالیزم و روابط عمومی در سال ۱۳۹۱ هـ ش یا در اول ۲۰۱۲م آغاز به فعالیت نمود، این پوهنځی ۱۱ تن استادان رسمي دارد که ۵ نفر از انها در پوهنتون های مختلف کشورهای اسیایی در مقطع ماستری مصروف ماستر هستند، پوهنځي ژورنالیزم و روابط عمومی ۴۴۶ نفر محصلان برحال و ۳۹۰ نفر به جامعه تقدیم کردند.

دورنما :

پوهنځی ژورنالیزم و روابط عمومی آرزو دارد که یک محل آموزشی پیشرو باشد که در آن روزنامه نگاران حرفه ای با نگرش های اسلامی و روحیه ای ملی تربیت می شوند.

رسالت :

پوهنځي ژورنالیزم و روابط عموم تلاش میکنند تا در محدوده اې ستراتیژي ملي و اخلاقي نیروی متعهد ومتخصص رسانه ای وسازماني با مهارتهای حرفوي، پژوهشی و اموزنده کاربردي تکنالوژي مدرن تقدیم جامعه نمایند.

هدف :

 1. ارائه روزنامه نگاران حرفه ای و کارشناسان روابط عمومی به جامعه که متعهد به ارزشهای دینی و منافع ملی جامعه هستند.
 2. . تلاش بی وقفه برای رفاه و توسعه کشور و آینده ای بهتر.
 3. ایجاد روابط سازنده با پوهنتون های ملی و بین المللی و ادارات مطبوعاتي کشور.

ارزشهای اساسي :

 1. تقویه شفافیت، مسولیت و حسابدهی.
 2. ترویج انصاف، صداقت و مساوات.
 3. تقویه احترام متقابل.
 4. تقویه بیان افکار و ازادی بیان
 5. نگهداشتن روابط خوب با نهاد های داخلی و مطبوعاتي در حصه پوهنځي ژورنالیزم و روابط عمومی بمنظور غنی ساختن این پوهنځی.
 6. سهم فعال و تشویق کارمندان در بخش تصمیم گیری.
 7. تطبیق جدی پلان ستراتیژیک پوهنځي.
 8. مراعت نمودن اصول و قوانین پوهنځی ژورنالیزم و روابط عمومی
 9. احترام به تمام قوانین پوهنتون کندهار و وزارت تحصیلات عالی.

دیپارتمنت ها :

 1. شاخه ژورنالیزم
 2. شاخه روابط عمومي

​​​​​​​1 - شاخه ژورنالیزم :

دیپارتمنت ژورنالیزم در سال ۱۳۹۳ ه ش  تأسيس گردید که در چوکات  پوهنځي ژورنالیزم وروابط عمومی ایجاد ګردیده است.  این دیپارتمنت کارخود در سال ۱۳۹۳ ماه میزان آغاز  کرده. مواد درسی وکارهاي اداری را بطور منظم دوام میدهد. در دوره اول ۳۷ تن محصلان که از همین دیپارتمنت با داشتن ۵ تن استادان مجرب، تمام درس های عملي ونظری خود را به فعالیت مي انجامید.

2- شاخه روابط عمومي :

دیپارتمنت روابط عمومي یک رشته نوپا وجوان د ر جامعه است که در چوکات  پوهنځي ژورنالیزم وروابط عمومی ایجاد ګردیده است.  این دیپارتمنت کارخود در سال ۱۳۹۳ ماه میزان آغاز  کرده. مواد درسی وکارهاي اداری را بطور منظم دوام میدهد. در دوره اول ۴۰ چهل تن محصلان که از همین دیپارتمنت  با داشتن ۷ تن استادان مجرب، تمام درس های عملي ونظری خود را به فعالیت مي انجامید.