معرفی پوهنځی تعلیم و تربیه

پوهنځی تعلیم و تربیه در سال ۱۳۸۱ هـ.ش تاسیس و هم اکنون در سه برنامه (آزاد قبل از خدمت ، داخل خدمت و شبانه) کادرها و استادان مسلکی و تخصیصی  را به سطح لیسانس از دوازده دیپارتمنت به جامعه تقدیم می کند.پوهنځی تعلیم و تربیه هم اکنون دارای ۷۳ تن استاد، ۳ تن کارمند اداری،۶ تن کارمند خدماتی و در حدود ۲۵۰۰ تن محصلان که ٪۸ آن را محصلان طبقه ی اناث تشکیل میدهد است و در چهارده دوره در جریان هجده سال گذشته ۳۴۵۶ تن فارغان که از آن جمله ۱۷۳ تن آن را طبقه ی اناث تشکیل میدهد  به جامعه تقدیم کرده است.پوهنځی تعلیم و تربیه دارای سیزده دیپارتمنت است که دیپارتمنت ها بر اساس علوم در پنج بخش(علوم طبعی،علوم اجتماعی،زبان و ادبیات ،تعلیمات اسلامی و تعلیم و تربیه) بخشبندی شده است .

دپیارتمنت های پوهنځی تعلیم و تربیه

پوهنځی تعلیم و تربیه دارای سیزده دیپارتمنت است که در ذیل یاد آوری می گردد:

 1.  علوم طبیعی
 • ریاضی
 • کیمیا
 • بیولوژی
 • فزیک
 • آموزش کمپیوتر
 1. زبان و ادبیات
 • زبان و ادبیات پشتو
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • زبان و ادبیات دری
 1. علوم اجتماعی
 • تاریخ
 • جغرافیه
 • تربیت بدنی
 1. تعلیمات اسلامی
 • فرهنگ و ثفافت اسلامی
 1. تعلیم و تربیه
 • دیپارتمنت پيداکوژي و روانشناسی

برنامه ای  شبانه پوهنځي تعلیم و تربیه در چوکات پوهنځي نامبرده  در سال 1389 هـ. ش تاسیس و هم اکنون چهار  دپیارتمنت  ذیل در آن فعال و محصلان را  در آن دیپارتمنت ها با شرایط وضع شده جذب و به سطح لیسانس فارغ و به جامعه تقدیم می کند.

 • دیپارتمنت ریاضی
 • دیپارتمنت بیولوژی
 • دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو
 • دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

دورنما:

پوهنځی تعلیم و تربیه می خواهد که  به سطح کشور در تربیه و آموزش استادان مسلکی،  پیشبرد تحقیقات معیاری پیشتاز باشد.

رسالت:

پوهنځی تعلیم و تربیه با تطبیق نصاب معیاری، روش های نوین و عصری تدریس و آموزش مهارت های تحقیقی در حال تربیه استادان مسلکی است.

هدف:

تربیه  کادرهای علمی و اکادمیک پذیرفته شده به سطح ملی و بین المللی، متعهد  با فرهنگ اسلامی و افغانی و برای تقویت و انکشاف آن کار کند.

ارزش ها:

 • احترام به ارزش های اسلامی و ملی
 • احترام به کرامت انسانی و مقام اعلی بشر
 • شناخت مسولیت های اجتماعی
 • دادن روحیه آزاد و فکر بلند به محصلان
 • رشد و گسترش فرهنگ سالم افغانی
 • احترام متقابل
 • انجام کارهای گروهی و همکاری
 • پرهیز از هر گونه  تبعیض
 • متعهد بودن برای پیشرفت اداره

معرفی رییس پوهنځی تعلیم و تربیه

احمد ظاهر ولی در ۲۷ سپتمبر سال  ۱۹۸۸میلادی  در ناحیه سوم ولایت کندهار چشم به جهان گشود تعلیمات دوره مکتب(ابتداییه،متوسطه و بکلوریا)را در لیسه ظاهر شاهی ولایت کندهار و تعلیمات دوره لیسانس را در سال ۲۰۱۲ میلادی در دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار به اتمام رسانید جناب ولی با ختم دوره تحصیلی لیسانس در سال ۲۰۱۲ میلادی از طریق رقابت آزاد در دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار به حیث استاد تقرر حاصل و یکی از اعضای کادر علمی آن دیپارتمت محسوب شده و الی اکنون در همان نهاد تحصیلی وظیفه اش را به پيش می برد.جناب ولی در سال ۲۰۱۹ میلادی درجه تحصیلی ماستری( (MA را در بخش Teaching English as a Second Language  از پوهنتون University Teknologi Mara بدست آورد.ولی  در ۱۵ حوت سال ۱۳۹۹ هـ.ش.منحیث رییس پوهنځی تعلیم و تربیه گماشته شد.

دیپارتمنت ریاضی :

دیپارتمنت ریاضی در سال ۱۳۸۲هـ.ش. در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه تاسیس گردید. و در سه برنامه ( آزاد ( قبل از خدمت)، داخل خدمت  و شبانه) محصلان را در بخش ریاضی پیهم جذب و فارغان را غرض مصدر خدمت به جامعه تقدیم   نموده است. دیپارتمنت ریاضی اکنون دارای۹ تن استادان که از آن جمله ۸ تن ماستر ۱ تن لیسانس و یک تن غرض فرا گیری درجه تحصیلی دوکتورا عازم کشور ترکیه گردیده است.

دورنما:

دیپارتمنت ریاضی میخواهد که با ارایه خدمات تحصیلی، تدریس و تحقیقات علمی به سطح کشور یک دیپارتمنت پیشتاز باشد.

رسالت:

دیپارتمنت ریاضی سعی میکند که با تطبیق نصاب معیاری و مهیا نمودن تسهیلات  تحصیلی و تحقیقی ،استادان مسلکی ریاضی را تربیه کند.

اهداف:

 • تقدیم استادان مسلکی در بخش ریاضی
 • تطبیق و عام ساختن مسایل ریاضیکی در ساحات عملی
 • دادن احساس وطن دوستی و یگانگی برای نسل جدید امروز

ارزش ها:

 • احترام به ارزش های اسلامی و ملی
 • شناخت مسولیت های فردی و اجتماعی
 • پرهیز از هرگونه تعصب و تبعیض
 • خدمت کردن  با صداقت و ایمانداری کامل برای جامعه

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

قدرت الله نظری

امان الله

دکتور

پوهندوی

2

نورحبیب نظرخیل

محمد امین

ماستر

پوهنمل

3

نورالله نوری

ولی محمد

ماستر

پوهنیار

4

محمد فاروق حکیمی

محمد ظاهر

ماستر

پوهنمل

5

ولی محمد عریزی

عبدالعریز

ماستر

پوهنیار

6

محمد عالم روحانی

محمد رسول

ماستر

پوهنیار

7

اسدالله ترابی

توکل

ماستر

پوهنیار

8

عبدالباری صدیقی

غلام نبی

لیسانس

نامزد پوهنیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دپیارتمنت کیمیا:

دیپارتمنت کیمیا غرض تربیه و تقدیم استادان مسلکی و تخصیصی برای جامعه در سال 1383 در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه تاسیس گردید است. دیپارتمنت کیمیا 385 تن فارغان را در هفده سال گذشته غرض خدمت به جامعه تقدیم نموده است. دیپارتمنت کیمیا اکنون دارای شش تن استاد که از آن جمله 5 تن ماستر و یک تن غرض فراگیری درجه تحصیلی دوکتورا عازم کشور هندوستان گردیده است.

دورنما:

دیپارتمنت کیمیا کادرهای علمی را به جامعه تقدیم می کند تا سطح تعلیم در جامعه و کشور بالا رود. به طور خلاصه دورنما ما روی موارد ذیل تمرکز می کند.

 • تطبیق نصاب تحصیلی معیاری
 • با استفاده از روشهای معیاری و جدید انجام تحقیقات و تدریس در بخش کیمیا
 • زمینه سازی کار برای فارغ التحصل دیپارتمنت کیمیا
 • رایج نمودن فرهنگ تالیف و تحقیقات
 • بلند بردن درجه تحصیلی استادان تا سطح دوکتورا
 • ایجاد برنامه تحصیلی به سطح ماستری

رسالت:

چنانکه همه می دانیم  کشور ما دارای معدن های بزرگ کیمیاوی است. به این دلیل دیپارتمنت کیمیا سعی می کند که اشخاص کیمیا دان و مسلکی را به جامعه تقدیم کند تا اقتصاد جامعه و کشور رشد کرده و تقویه شود.

اهداف:

 • تقدیم اشخاص مسلکی برای جامعه
 • استفاده به سطح بالا از لابراتور کیمیاوی
 • سهم گیری فعال در صنعت کشور
 • استفاده از تکنالوژی جدید در تدریس

ارزش ها:

 •   احترام کامل و متعهد  به قوانین اسلامی و ملی
 • بدون  هیچگونه تعصب خدمت کردن برای دیپارتمنت و کشور
 • تربیه اشخاص معیاری مجهز با مهارت های مسلکی و ظرفیت آموزشی
 • تقویم و تصحیح  تحلیل فکری و منطقی در مورد کاینات
 • تهیه کردن مواد درسی تخصصی به زبان های ملی
 • انجام دادن تحقیقات در بخش کیمیا
 • تدریس کردن عملی در پهلوی تدریس نظری

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

رستم سنگروال

سردار خان

ماستر

پوهنیار

2

جیلانی اڅک

محمد گل

ماستر

پوهنمل

3

محمد پذیر حکیمی

سید کریم

ماستر

پوهنمل

4

نذیرجان صدیقی

عبدالرحمن

لیسانس

پوهنیار

5

نور احمد نوری

پیرگل

لیسانس

پوهنیار

6

محمد یعقوب سرفراز

روزی خان

لیسانس

پوهنیار

 

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت بیولوژی:

دیپارتمنت بیولوژی بنابر نیازمندی آموزشی جامعه در سال 1384 در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه ایجاد گردید در 12 دوره گذشته به صدها کادر های مسلکی را تربیه و عرض خدمت به جامعه تقدیم نموده است. دیپارتمنت بیولوژی اکنون دارای ۸ تن استاد از آن جمله ۷ تن ماستر و۱ تن لیسانس است دو تان استادان دیپارتمنت بیولوژي غرض فراگیری درجه تحصیلی دوکتورا عازم کشور هندوستان گردیده اند.

دورنما:

دیپارتمنت بیولوژی سعی می کند که در بخش تدریس، تحقیق و ارایه خدمات علمی  یک دیپارتمنت پيشتاز باشد.

رسالت:

دیپارتمنت بیولوژی با داشتن نصاب تحصیلی معیاری و عملی کردن  روش های عصری و نوین  تدریس کادرهای مسلکی را تربیه می کند.

اهداف:

 • تربیه استادان مسلکی به کار فهمیده
 • تربیه استادان مسلکی ، مبارز، مبتکر و تحلیلگر برای جامعه
 • تربیه کادرهای درک کننده و حل کننده ی مشکلات جامعه

ارزش ها:

 • احترام برای ارزش های اسلامی، فرهنگی  و افغانی
 • احترام متقابل
 • باور و اعتماد
 • داشتن روحیه وطن دوستی
 • اتفاق و یکانگی
 • پرهیز از هر گونه تبعیض و برخورد های سلیقوی
 • داشتن عزم قوی برای پيشرفت دیپارتمنت و جامعه

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

عصمت الله عثمانی

بسم الله

ماستر

پوهنیار

2

اجمل جاهد

محمد اشرف

ماستر

پوهنیار

3

پرویز نیازی

محمد حریف

ماستر

پوهنیار

4

عبدالقدیر بصیر

عبدالبصیر

ماستر

پوهنیار

5

محمد حسن هڅاند

حاجی احمدالله

لیسانس

نامزد پوهنیار

6

عبدالواحد منیب

عبدالسلام

ماستر

پوهنیار

7

خادم حسین سعیدی

غلام رسول

ماستر

پوهنمل

8

شفیق الله مشفق

صدیق الله

ماستر

پوهنیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو:

دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو در سال 1386 هـ .ش در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار تاسیس شد. دیپارتمنت مذکور در ده دوره  گذشته ی  برنامه های آزاد (قبل از خدمت) و داخل خدمت 465 تن که از آن جمله 22 تن آن را  طبقه ی آناث تشکیل میدهد  و از برنامه شبانه خود  220 فارغان را غرض خدمت به جامعه تقدیم نموده است.

دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو اکنون دارای 5 تن استاد همه دارای  درجه تحصیلی ماستر ویک تن غرض فراگیری درجه تحصیلی دوکتورا عازم کشور روسیه گردیده است.

دورنما:

دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو سعی می کند که در بخش تدریس زبان پشتو به سطح ملی و رشد ادبیات و تحقیقات یک دیپارتمنت شناخته شده باشد.

رسالت:

حفظ وقار دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو با تدریس معیاری و مسلکی ،ادبیات، تحقیقات و بسیج کردن  آموزش فعال

ارزش ها:

 1. احترام به  ارزش های اسلامی و ملی
 2. پرهیز از هر گونه تبعیض و تعصب
 3. حفظ  نظم محیط اکادمیک
 4. احترام مقابل

اهداف عمومی:

 • تربیه چنان شخصیت ها به  روحیه اسلامی ، ملی ، وطن دوستی و انسانی که از دین، زبان و فرهنگ خود آگاه  و برای حفظ  ،حمایت و تقویت آن  ارزشها تلاش و جد و جهد کند
 • تربیه استادان مسلکی ، پیداکوژیکی، ادیبان و محققان در محیط بهتر علمی
 • آموزش دوره باستانی، میانه و معاصرادبیات زبان پشتو و فهماندن محصلان به روش های پیداکوژیکی تدریس آن.
 • محصلان را طوری تربیه کردن که در جریان تحصیل و پس از فراغت در اداره های دولتی و غیر دولتی قابلیت جذب شدن و کارکردن را داشته باشند.

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

سید احمد قانع

حاجی عبدالغفار

ماستر

پوهنیار

2

وحیدالله بریال

محمد گلاب

ماستر

پوهنیار

3

محب الله ترابی

عبدالوهاب

ماستر

پوهنمل

4

عطاء الله محمدی

اغا گل

ماستر

پوهنیار

5

عبدالواحد کالون

محمد نادر

لیسانس

پوهنیار

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی:

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1387 هـ.ش در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه ایجاد گردید. دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی در بخش زبان و میتود استادان مسلکی و ادیبان را برای جامعه افعانی تربیه می کند که تا حدی زیادی تمرکز آن روی استادان مسلکی بوده که هدف اصلی آن  چگونه علم حاصل کردن  و تدریس کردن است.دپیارتمنت زبان وادبیات انگلیسی تا کنون دارای ۸ تن استاد است.

دورنما:

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی سعی می کند که در بخش تدریس زبان انگلیسی ، ادبیات  و رشد تحقیقات در  سطح کشور یک دیپارتمنت شناخته شده باشد.

رسالت:

حفظ کردن وقار دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی با تدریس معیاری و مسلکی ،ادبیات، تحقیقات و برابر کردن امکانات آموزش فعال.

ارزش ها:

 • احترام به رفتار های اسلامی
 • اخلاق و راستی در کار
 • احترام متقابل
 • گرفتن جلو هرگونه فساد

اهداف:

 • برابر کردن محیط علمی بهتر
 • نشر علم و مسلک
 • تربیه استادان مسلکی برای بخش آموزشی
 • تدریس زبان انگلیسی بر اساس ضرورت شاگردان
 • همکاری در بخش تقویت اقتصاد اجتماعی با شاگردان
 • محصلان را طوری اماده کردن  که در وقت استخدام ، زبان انگلیسی را منحیث یک وسیله استفاده  کنند.

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

حشمت الله ترین

سمیع الله

ماستر

پوهنیار

2

محمد طاهر هاند

محمد ظاهر

ماستر

پوهنیار

3

عتیق الله صاحبزاده

عبدالهادی

ماستر

پوهنیار

4

احمد ظاهر ولی

شاه ولی

ماستر

پوهنیار

5

سلطان محمد ستانکزی

شیر محمد

ماستر

پوهنیار

6

عبدالغفار هوتک

عبدالرحمن

لیسانس

نامزد پوهنیار

۸

فریدون انفال

 

ماستر

پوهنیار

 

 

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت زبان وادبیات دری :

دیپارتمنت زبان و ادبیات دری نظر به ضرورت های آموزشی جامعه در سال 1387 هجری شمسی در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار تأسیس گردید که تا کنون (14/2/1400)هشت دوره فارغان مسلکی و متخصص ذکور و اناث را  که جمله(144)تن می شود  به جامعه تقدیم  نموده است. هم اکنون به تعداد (158) تن از دانشجویان ذکور و اناث مصروف تحصیل می باشند.این دیپارتمنت تاکنون دارای پنج تن استاد مسلکی دارای درجه های تحصیلی ماستر می بوده.و یک تن آن در صدد فراگیری درجه تحصیلی دوکتورا عازم کشور روسیه گردیده است.

نوعیت مضمون های دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

 • مضامین یادگیری زبان مانند( دستورزبان، آیین نگارش، زبان شناسی ( تاریخی و مقایسوی )و...)
 • مضامین نظری و تیوریک ( نظریات ادبی، نقدادبی، سبک شناسی،ادبیات جهان و... )
 • متون ادبی زبان فارسی ( متون نظم و متون  نثر)
 • مضمون های مسلکی( بدیع و بیان، معانی، وزن شعر، سبک شعر  ، سبک شناسی شعر،  نتاریخ ادبیات و.... )
 • مضامین روش شناسی( میتود تدریس، روش تحقیق، روانشناسی تربیتی و انکشافی، تکنالوژی تعلیمی،اداره تربیتی،ارزیابی و... )
 • مضامین عمومی( تاریخ معاصر، ثقافت اسلامی، جامعه شناسی،محیط زیست...)

فرصت های کاری فارغان زبان ادبیات دری

    فارغان این دیپارتمنت در اداره های ذیل می توانند کار کنند:

 • استاد و کادر علمی زبان و ادبیات دری در پوهنتون های کشور.
 • کارمند در اداره های وزارت ها و ریاست های اطلاعات و فرهنگ، ارتباط خارجه، معارف،  تربیه معلم، رادیو و تلویزون، روزنامه ها و ....
 • استاد و معلم مسلکی در مکتب های دولتی و خصوصی.
 • کارمند در سازمان های فرهنگی ملی و بین المللی

دورنما :

بخش  زبان و ادبیات دری می خواهد که در عرصۀ ارایه خدمات تحصیلی،تربیه استادان و پژوهشگران مسلکی در کشور پیشتاز باشد.

رسالت:

بخش زبان و ادبیات دری با استفاده   از روش های نوین تدریس  و ارایه خدمات تحصیلی معیاری جهت بلند بردن ظرفیت نهادهای علمی ـ فرهنگی در حال آموزش استادان و پژوهشگران مسلکی

اهداف:

 • تقدیم کادرهای علمی و استادان مسلکی برای جامعه  
 • رشد و گسترش زبان و ادبیات پارسی دری
 • ترتیب و تهیه نصاب درسی معیاری
 • تحکیم روابط با نهادهای علمی و فرهنگی
 • ترویج و گسترش ارزشهای ملی و فرهنگی

ارزشها:

 • احترام به قوانین اسلامی و ملی
 • رعایت کرامت انسانی
 • تعهد به پیشرفت و ترقی جامعه
 • رعایت عدالت و شفافیت در امور
 • دانش محوری
 • پایبند به اصول اخلاقی و حرفه ای
 • پرهیز از هرگونه تبعیض و تعصب
 • مسوولیت پذیری
 • برخورد و روابط نیک استادان، کارمندان و محصلان

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

صفی  الله معروفی

جان آغا

ماستر

پوهنمل

2

سید مبارک موسوی

سید ابراهیم

ماستر

پوهنمل

3

حسن عل مهجور

محمد علی

ماستر

پوهنمل

4

عبد المتین رشیدی

عبد الرزاق

ماستر

پوهنیار

5

شاه ولی شهاب

غلام الدین

ماستر

پوهنیار

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت فزیک:

دیپارتمنت فزیک در سال ۱۳۹۱ هـ.ش. در چوکات پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار تاسیس گردید که هدف اساسی آن تقدیم استادان مسلکی و تخصصی برای جامعه بوده  است .دیپارتمنت فزیک در ده سال گذشته ۱۶۴ تن فارغان را غرض خدمت بر جامعه تقدیم نموده است دیپارتمنت نامبرده تا کنون دارای پنج تن استاد که همه دارای درجه های تحصیلی ماستر اند و یک تن آن غرض فراگیری درجه تحصیلی برنامه دوکتورا عازم کشور ترکیه گردیده است.

دورنما:

با متعهد بودن استادان دیپارتمنت فزیک به ابتکارات،دیپارتمنت فزیک در ساحه دانش،مهارت و برخورد نیک دراز مدت  به سطح کشور یک دیپارتمنت پیشتاز باشد.که در بخش فزیک برای بهتر سازی آینده کشور کادرها،استادان و تخنیک گران بااستعداد مسلکی و دارای اخلاق نیکو را تربیه کرده تا جامعه را به سوی وسعت و انکشافات سوق دهد.

دورنمای ما روی موارد ذیل تمرکز می کند

 • تطبیق نصاب تحصیلی معیاری
 • انجام تحقیقات وتدریس با استفاده روش های نوین و عصری
 • مساعد نمودن فرصت کاری برای فارغان دیپارتمنت
 • رایج کردن فرهنگ تالیف و ترجمه
 • بلند بردن سطح تحصیلی استادان تا درجه تحصیلی دوکتورا
 • ایجاد برنامه تحصیلی به سطح ماستری

رسالت :

دیپارتمنت فزیک با داشتن استادان مجرب افتخار می کند که برای آینده کشور با روحیه اسلامی و ملی کادر ها و استادان مسلکی و متعهد  را به جامعه تقدیم می کند که به واسطه دانش و مهارت بتواند  مشکلات موجوده را در سیستم تعلیمی و آموزشی کشور بررسی و حل نموده و غرض رسیدن به انکشافات جدید  تحقیقات انجام داده تا باعث پیشرفت گردد.

اهداف:

 • تقدیم کادر ها و استادان مسلکی در بخش فزیک برای جامعه
 • آموزش روش های تحقیق و انجام تحقیقات در بخش های مختلف فزیک
 • به میان آوردن نوآوری در روش های تدریس مضامین مربوط فزیک
 • بررسی ارتباطات فزیک با علوم دیگر
 • واضیح و کار گرفتن قوانین فزیک در زندگی روزمره
 • تطبیق و عام ساختن مفاهیم فزیکی در ساحات عملی
 • آگاهی دادن در مورد طبیعت
 • همکاری تخنیکی در بخش صنعتی و انکشافی کشور

ارزش ها:

 • احترام کامل و متعهد به اصول و قوانین اسلامی و ملی
 • بدون هیچگونه تعصب خدمت برای دیپارتمنت و کشور
 • تربیه اشخاص با توانایی کامل و مجهز با مهارت های مسلکی
 • تقویم و تصحیح  تحلیل فکری و منطقی در مورد کاینات
 • تهیه کردن مواد درسی تخصصی به زبان های ملی
 • انجام دادن تحقیقات در بخش فزیک
 • تدریس کردن عملی در پهلوی تدریس نظری

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

هدایت الله امرخیل

گل محمد

ماستر

پوهنیار

2

عبد المنان حیران

عبد الله خان

ماستر

پوهنیار

3

محمد شفیق عمری

محمد حسن

ماستر

پوهنیار

4

سمسور نهضت

محمد ارشاد

ماستر

پوهنیار

5

عبد الله دانش

عبد القدیر

ماستر

پوهنیار

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت تاریخ:

دیپارتمنت تاریخ غرض تربیه کادر های آگاه در بخش تاریخ در سال ۱۳۹۱ هـ.ش.در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه ایجاد گردید و  در پنج دور گذشته استادان مسلکی را غرض خدمت به جامعه تقدیم نموده است.دیپارتمنت تاریخ سعی می کند که روی اسناد تاریخی،شواهد،آثار،روی زندگی شخصی شخصیت های علمی و تاریخی برجسته و  فرهنگ ها و عنعنات  گوناگون پذیرفته شده دقت و تحقیق کند تا باشد احساس ملی  وطن دوستی را زنده   و تصویر حقیقی حالات زندگی اجتماعی اجتماع را پیشکش و در ذهن های نسل جدید انتقال شود.

دورنما:

دیپارتمنت تاریخ می خواهد که در سطح کشور در عرصه علم تاریخ،تدریس،تحقیق و تربیه کادر های علمی منحیت یک مرکز تحصیلی پذیرفته شده، پایدار ماند.

رسالت:

دیپارتمنت تاریخ می خواهد که غرض تربیه استادان مسلکی و متخصصان  با در نظر داشت معیار های قبول شده ی جهانی برای معارف و مراکز تعلیمی دولتی و خصوصی، زمینه  تجارب تحقیقات علمی و آموزش مسلکی را مساعد و در تطبیق کردن آن سعی و تلاش ورزند.

اهداف:

 • آموزش و تخصص افراد در بخش تاریخ و تقدیم آن برای جامعه عرض تربیه اولاد کشور.
 • شناخت و تحلیل ارزشهای ملی و شناخت آثار باستانی وتاریخی و آبدات  کشور
 • تدریس و معرفت غرض حفظ و تحقیق آثار تاریخی ، باستانی و آبدات و شناختن آن برای جهانیان به عنوان میراث های فرهنگی افغانستان
 • شناخت و تحلیل دوره های تاریخی غرض سوق دادن کشور به سوی انکشاف و آرامش
 • ترتیب و برگزار کردن سمینار های علمی  از آثار تاریخی،آبدات و ارزش های ملی غرض آموزش و معلومات برای محصلان

ارزش ها:

 • احترام به تمام ارزش های اسلامی،ملی،فرهنگی،سیاسی و تاریخی کشور،و بدون تعصب انتقال آن در چوکات آموزش علم تاریخ برای دیگران
 • احترام به عدالت و کرامت انسانی و تعامل در بین خویش
 • احترام به دستاورد های تاریخی وملی تمام طبقه های اجتماعی کشور.
 • با احترام  نگرستن به حقیقت های علمی
 • تقویت بخشیدن روحیه تفکر و تحقیقات
 • پرهیز از پيشکش  هرگونه شرح و تحلیل  واقعیت ها و حادثه های تاریخی به ادرس دیپارتمنت تاریخ
 • یادگیری آموزش مسلکی دوامدار و تقویت شناخت علمی.
 • تطبیق قانون ،احساس مسولیت و افزایش تلاش های علمی

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

مختار عسکری

حکیم

ماستر

پوهنیار

2

معصومه مرادی

غلام سخی

ماستر

پوهنیار

3

صدیق الله عظیمی

عزیز الله

لیسانس

ن.پوهنیار

4

رحمت الله لطیفی

عبد الله

لیسانس

ن.پوهنیار

 

 

 

 

 

دیپارتمنت آموزش کمپيوتر:

دیپارتمنت آموزش کمپيوتر بنا به هدف تربیه نسل جوان به ویژه در بخش کمپيوتر و تکنالوژی معلوماتی در سال ۱۳۹۳هـ.ش.در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه ایجاد گردید استادان دیپارتمنت آموزش کمپيوتر تا حد امکان سعی و تلاش می ورزند تا از امکانات موجوده استفاده کرده و وجیبه دینی خود را به وجه احسن انجام دهند دیپارتمنت نامبرده در پهلوی درس های نظری با استفاده از لابراتوار درس های عملی را نیز به پيش می برد فعالیت های علمی تدریسی و تحقیقی این دیپارتمنت توسط چهار تن استادان این دیپارتمنت به پیش برده می شود

دورنما:

دیپارتمنت اموزش کمپيوتر در بخش آموزش کمپيوتر در تربیه کادر های مسلکی متعهد و انجام تحقیقات علمی یک دیپارتمنت پیشتاز باشد.

رسالت:

دیپارتمنت آموزش کمپیوتر با نصاب تحصیلی معیاری که با روش های جدید و پيشرفته تدریس و عملی می گردد در ساحه تکنالوژي استادان متعهد و مسلکی را که مجهز با مهارت های تحقیقاتی باشد تربیه می کند .

اهداف:

 1. تربیه کادر های مسلکی و متعهد به سطح لیسانس در بخش آموزش کمبیوتر
 2. انجام تحقیقات مهم و برجسته در بخش آموزش کمپيوتر
 3. استفاده از تکنالوژي مفید و موثر در فعالیت های روزمره و رایج نمودن تکنالوژی مفید در جامعه
 4. عام ساختن استعمال درست تکنالوژی نوین و کوشش برای گرفتن  جلو استفاده نا درست آن

ارزش ها:

 1. احترام به ارزش های اسلامی و ملی و متعهد به پیشرفت آن
 2. رعایت اداب اجتماعی
 3. تربیه محصلان به فکر اسلامی و ملی
 4. تطبیق و انکشاف شاگرد محوری
 5. انجام فعالیت ها و تحقیقات گروهی و متعهد بودن به انکشاف فعالیت های گروهی در جامعه
 6. پرهیز از برخورد های سلیقوی و عزم قوی مبارزه علیه آن

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

1

علی احمد

حاجی محمد

ماستر

پوهنیار

2

محمد کبیر رحیمی

محمد کریم

لیسانس

ن.پوهنیار

3

ستار الدین معتصم

علاو الدین

لیسانس

ن.پوهنیار

4

رحمت الله لطیفی

عبد الله

لیسانس

ن.پوهنیار

 

 

 

 

 

دیپارتمنت تربیت بدنی:

دیپارتمنت تربیت بدنی در سال ۱۳۹۰هـ.ش. در تشکیل  پوهنځي تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار غرض تربیه نسل جوان به ویژه در بخش تربیت بدنی تاسیس گردید.اکنون خوشبختانه اعضای کادر علمی دیپارتمنت ۶۰-۷۰ فیصد در بخش های مهم مسلکی(مدیریت ورزشی و فزیولوژی و اتلاتیک ورزشی)تحصیلات شان را تا سویه ماستری به سر رسانده اند استادان تربیت بدنی تلاش می ورزند که مضامین عملی و تیوری را با در نظر داشت امکانات و شرایط طبق نصاب تحصیلی تایید شده از طرف وزارت تحصیلات عالی بگونه موثر تدریس نمایند.

دورنما:

دیپارتمنت تربیت بدنی مصمم است که در بخش تربیت بدنی رهنما های آموزشی ،پژوهشگران و استادان مسلکی متعهد ، پاسخگوی نظام تحصیلی و آموزشی ،نیازمندی وقت،وزرش  و بازی های محلی ،تدریس ،اجرای خدمات تحقیقی و فرهنگی برنامه های مفید و سالم را به سطح ملی و محلی به میان آورد.

رسالت:

دیپارتمنت تربیت بدنی در بخش تربیت بدنی و رشته های ورزشی مدیران و رهنما ها را غرض بر آوردن نیازمندی های بنیادی آموزشی و در بخش تعلیم و تربیه، کادر ها و محققان علمی ، مسلکی و تخصصی را که از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نه ورزند و تلاش کنند تربیه می کند.

ارزش های تربیت بدنی

دیپارتمنت تربیت بدنی با الهام از معقوله (عقل سلیم در بدن سالم است) اشتراک در فعالیت های مربوط به تربیت بدنی و احترام به آن،  انجام دادن آن طبق اصول عنعنات وارزشهای اسلامی وملی و پابندی به اصول یاد شده در زندگی اجتماعی را  از ارزش های عمده و مهم خود می داند.

اهداف :

هدف عمومی=

دیپارتمنت تربیت بدنی در صدد تربیه چنان کادر های علمی و اکادمیک است که در قبال قابلیت مسلکی متعهد به ارزشهای ملی و تا حد امکان غرض انکشاف علمی،فرهنگی و اقتصادی کشور تلاش کنند.

اهداف خصوصی:

در بخش صحمندی و سلامتی

 • تامین صحمندی و سلامتی افراد جامعه و بلند بردن سیستم معافیتی بدن

دربخش تربیت و اخلاق

 • با رایج نمودن فرهنگ ورزش و تربیت بدنی گرفتن جلو  افراد جامعه از مبتلا شدن به مواد مخدر
 • در بخش آمادگی اجتماعی و روانی
 • قوی شدن روح بالای خواهشات نفسانی و موفقیت در مقابل انحرافات اجتماعی و بدبینی ها.

در بخش حرکت و مهارت

 • آموزش تکنیک ها و تخنیک های رشته های مخصوص ورزش و به یاری آن به میان آوردن هماهنگی عصبی و عضلاتی.

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

۱

کریم داد شریفی

فتح خان

ماستر

پوهنیار

۲

خالد امرخیل

محمد حنیف

ماستر

پوهنیار

۳

حزب الله بهیر

عبد الخلیل

لیسانس

پوهنیار

۴

حمد الله حمیدی

محمد یوسف

لیسانس

ن.پوهنیار

۵

ادریس کاکړ

حاجی نواب

لیسانس

ن.پوهنیار

 

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت فرهنگ و علوم اسلامی:

دیپارتمنت فرهنگ و علوم اسلامی در سال ۱۳۸۶ هـ.ش. در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه تاسیس شدکه در پنج دور گذشته ۹۳ تن فارغان را که از آن جمله ۳تن طبقه اناث بوده غرض خدمت به جامعه تقدیم نموده است. دیپارتمنت فرهنگ و علوم اسلامی دارای شش تن استاد است که فعالیت های تدریسی و تحقیقاتی دیپارتمنت مذکور را به پيش می برند.

دورنما:

دیپارتمنت فرهنگ و علوم اسلامی در عرصه تربیه کادر های مسلکی و متعهد و تحقیقات علمی به سطح جامعه و کشور یک دیپارتمنت پ‌ذیرفته شده و پیشتاز باشد.

رسالت:

دیپارتمنت فرهنگ و علوم اسلامی سعی می کند که به وسیله مواد درسی و تحقیقی خود کادر ها و استادان  مسلکی را با فکر اسلامی و میهن دوستی تربیه کند.

اهداف:

تقدیم کادر ها و استادان با روحیه و فکر اسلامی و متعهد به منافع ملی برای جامعه.

ارزش ها:

 • احترام به ارزشهای اسلامی و ملی
 • پرهیز هر گونه تبعیض
 • حفظ نظم محیط اکادمیک
 • احترام متقابل

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

۱

احمد شاه خادم

محمد صدیق

ماستر

پوهنیار

۲

احمد ولی حقمل

محمد طاهر

ماستر

پوهنیار

۳

داد الله هدایت

عبد الجبار

لیسانس

پوهنیار

۴

عبد الخالق چوپان

عبد الحق

لیسانس

ن.پوهنیار

۵

سید احمد هاید

عبد الصمد

لیسانس

ن.پوهنیار

۶

فضل محمد عایل

حاجی صالح محمد

لیسانس

ن.پوهنیار

 

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت جغرافیه:

دیپارتمنت جغرافیه به منظور تربیه نسل جوان به ویژه  در بخش دانش جغرافیی در سال ۱۳۹۱ هـ.ش.در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار  تاسیس گردید.استادان دیپارتمنت و اداره سعی می کنند که در ترتیب  و آماده سازی تسهیلات تحصیلی و پژوهشی (کتاب های معتبر درسی و منبع،نقشه ها ،وسایل مربوط لابراتوار و زمینه سازی برای  تحقیقات علمی  و ساحوی) تلاش و جد و جهد کرده و با تقدیم نمودن کادر های متخصص و مسلکی غرض ثبات و پيشرفت جامعه وجیبه ملی و دینی خود را بر جاه کنند.

دیپارتمنت جغرافیه دارای پنج تن استاد که از آن جمله چهار تن ماستر و یک تن لیسانس است که فعالیت های تدریسی و تحقیقاتی را به پيش می برند.

دورنما:

دیپارتمنت جغرافیه به سطح کشور در عرصه تدریس،تربیه استادان مسلکی،تحقیقات و ارایه خدمات تحصیلی پیشتاز باشد

رسالت :

دیپارتمنت جغرافیه با استفاده از روش های عصری تدریس و تطبیق نصاب تحصیلی معیاری متخصصان و استادان مسلکی را تربیه می کند.

ارزش ها:

 • احترام به ارزش های اسلامی و ملی
 •  پرهیز از هر گونه تعصب
 • حفظ نظم محیط اکادمیک
 • احترام متقابل

هدف:

تربیه چنان کادر های علمی و اکادمیک که به سطح ملی و منطقه پذیرفته شده ،متعهد به فرهنگ اسلامی و ملی و برای تقویت رشد و گسترش کشور کار کنند.

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

۱

سلمانعلی نبوی

محمد نبی

ماستر

پوهنیار

۲

محمد احسان امید

حاجی محمد خان

ماستر

پوهنیار

۳

عتیق الله عیاذ

حاجی حبیب الله

ماستر

پوهنیار

۴

اتل بری

محمد موسی

لیسانس

ن.پوهنیار

۵

نثار احمد ارغندوال

حاجی عبد الرشید

ماستر

پوهنیار

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت پیداکوژی و روانشناسی:

دیپارتمنت پيداکوژی و روانشناسی به منظور تربیه سالم مسلکی نسل جوان در سال ۱۳۹۵ هـ.ش.در تشکیل پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار  منحیث دیپارتمنت پوهنځی شمول  تاسیس گردید استادان دیپارتمنت مذکور در دوازده دیپارتمنت فارغ ده پوهنځی تعلیم و تربیه مکلفیت تدریس مضامین مسلکی را به عهده دارند.دیپارتمنت پيداکوژی و روانشناسی منحیث یک دیپارتمنت جوان و رو به رشد تعهد می سپارد که برای همه محصلان خویش خدمات معیاری و مفید را عرضه کند.

دورنما:

دیپارتمنت پيداکوژی و روانشناسی سعی می کند که به سطح کشور در تربیه کادر های مسلکی و روانشاسان  پیشتاز باشد.

رسالت:

معیاری ساختن فعالیت های تدریسی،علمی و تحقیقاتی  دیپارتمنت پيداکوژی و روانشناسی به سطح کشور

ارزش ها:

 • احترام به ارزش های اسلامی و ملی
 • پرهیز از هر گونه تبعیض
 • حفظ نظم محیط اکادمیک
 • احترام متقابل

اهداف:

 • تربیه کادر های علمی و اکادمیک  پذیرفته شده  در سطح ملی و منطقه در بخش پيداکوژی و روانشناسی
 • رایج نمودن میتود های نوین و عصری
 • زمینه سازی برای تحقیقات معیاری برای استادان دیپارتمنت پیداکوژی و روانشناسی
 • تقویت و رشد فعالیت های تدریسی و تحقیقات علمی طبق معیار های پیداکوژی و روانشناسی

معلومات استادان

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیلی

رتبه علمی

۱

سید عباس هاشمی

سید شریف آغا

ماستر

پوهنمل

۲

ذکیه حنیف

محمد حنیف

ماستر

پوهنیار

۳

علی نقی محبی

غلام حسین

ماستر

پوهنیار

۴

محمد قیس معنوی

حاجی عیسی محمد

لیسانس

ن.پوهنیار