اقتصاد

پوهنځي اقتصاد، پوهنتون کندهار در سال ۱۳۸۹ ه.ش معادل با ۲۰۱۰ م تاسیس گردید . این پوهنځي دارای ۲۰ تن استاد است که ۱۴ تن آن ماستر و ۶ تن دیگر آن در مقطع دوکتورا مصروف تحصیل استند .

در  پوهنځی مذکور محصلین در بخش های اداره و تجارت مصروف تحصیل بوده و از تاسیس تا اکنون به تعداد ۱۰۴۲تن محصلین فارغالتحصیل را به جامعه تقدیم نموده است .

پوهنځي اقتصاد با گمرک، مستوفیت، شهرداری، اتاق های تجارت و ریاست های اقتصاد، افغانستان بانک ، بانک های خصوصی و پوهنتون ها در ارتباط است که در بخش های مختلف همکار و مددکار معنوی همدیگر اند.

دور نما :

باشد که پوهنځي اقتصاد در سطح ملی و منطقوی در بخش های مربوطه اقتصاد با پرورش فارغین مسلکی و مجرب پوهنځي سیال باشد .

رسالت :

پوهنځي اقتصاد با داشتن نصاب تحصیلی معیاری در بخش های اقتصاد ملی، احصاییه ، بانکداری، انتریپرینورشیپ و مدیریت با در نظر داشت تقاضا و ضرورت جامعه و مطابق بازار منطقه محصلین مبتکر، مجرب و تحلیلگر را پرورش می دهد .

بخش ها / دیپارتمنت ها :

بخش اداره تجارت

بخش اقتصاد ملی

بخش انتریپرینورشیپ

بخشمالی و بانکی

بخش احصاییه و اکنومتریکس

 

رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار

 

پوهنیار عبدالله زیارمل فرزند حاجی محمد سعید یکی از شخصیت های تابناک علمی و ادبی کشور در سال ۱۳۷۱ه.ش در ولسوالی ژړی ولایت کندهار دیده به جهان گشود. از آن رو که فامیل محترم ایشان علم پرور بودند بعد از مدت زمانی سکونت اصلی را برای اینکه که فرزندانشان کسب علم و دانش کرده، از فیض و برکت آن بهره مند شوند و یک زنده گی متمدن را پیش ببرند ترک گفته؛ و به مرکز ولایت کندهار (شهر کندهار) نقل مکان کردند .

موصوف تعلیمات ابتدایی را در مکتب متوسطه شاه حسین هوتک آغاز کرد، سپس تعلیمات ثانوی را در لیسه عالی احمد شاه بابا ادامه داده و در سال ۱۳۸۹ه.ش از همان لیسه فارغ گردید.

محترم عبدالله زیارمل از همان ایام جوانی بنابر تلاش، زحمت،اشتیاق و سخت کوشی که داشت؛ در امتحان کانکور سال ۱۳۹۳ه.ش با کسب نمرات عالی به پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار راه یافت و در سال ۱۳۹۶ه.ش با سپری نمودن موفقیت آمیزی دورهء چهارساله لیسانس از رشتهء اقتصاد با درجه ممتاز فارغالتحصیل گردید. سپس در سال ۱۳۹۷ه.ش در کادر علمی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار شمولیت کسب کرد و وظیفه مقدس استادی را بر عهده گرفت .

محترم زیارمل در سال ۱۳۹۹ه.ش برای کسب ماستری در رشته

 

 

اقتصاد به پوهنتون ای ای یو ایم (IIUM) کشور مالیزیا اعزام گردید؛ و با سپری نمودن مدت زمان دو سال و دو ماه در سال ۱۴۰۰ه.ش این دوره را را نیز با موفقیت تمام و درجه عالی (Dean list) به پایان رساند . با اتمام دورهء ماستری؛ در سال ۱۴۰۰ه.ش دوباره به دیار خویش باز گشته و در پوهنځی اقتصاد وظیفه مقدس خود را ادامه داد. موصوف بعد از مدت زمان دو ماه بر اساس پیشنهاد رئیس پوهنتون کندهار منحیث رئیس سرپرست پوهنځی اقتصاد انتخاب و برای تکمیل و اکمال امور رسمی به رئیس الوزرا محترم ملا محمد حسن اخند معرفی گردید .

پوهنیار زیارمل ضمن ریاست پوهنځی اقتصاد در شیفت شب و روز همین پوهنځی مضامین مختلف را تدریس کرده اند علاوه بر آن در پوهنځی های: ژورنالیزم ، حقوق و علوم سیاسی و تعلیم و تربیه نیز بعضی مضامین را تدریس کرده و فعلا منحیث نماینده پوهنتون کندهار در بوړد مشورتی شهرداری نیز عضویت دارند . وی در جریان دوره آکادمیکی در کشور های همچون: مالیزیا ، امارات متحده عربی و در داخل کشور در پروگرام های علمی ، اجتماعی و سیمینار ها ، کنفرانس ها و ورکشاپ های اقتصادی اشتراک کرده و حضور پر رنگ داشته اند .

 

 

دیپارتمنت اقتصاد

تاریخچه

بخش اقتصاد

بخش اقتصاد  یکی از بخش ها مهم  پوهنځي حساب می آید

این بخش درسال ۱۳۸۹ ایجاد و تاسیس شد این بخش شش استاد دائمی دارد که سه تن آن درحال تحصیل در بخش دوکتورا مصروف اند.

نصاب تحصیلی این نهاد براساس وزارت تحصیلات عالی کشور بوده و تائید شده از طرف کمیته نصاب تحصیلی میباشد

دیپارتمنت اقتصاد تا حالا فارغ التحصیل  به جامعه تقدیم نکرده اما استادان مصرف تدریس مضامین مربوطه در فاکولته ها و دیپارتمنت ها دیګر هستند.

 

دور نما

بخش اقتصاد  به سطحه کشور میخواهید یک محیط علمی به وجود بیاورد و کوشش میکند در اثبات در مسائلی مربوط به اقتصاد ملی راه حل های ارائه نمائید تا کشور ماهم سطح کشورهای پیشرفته قرار گیرد

 

رسالت

بخش اقتصاد توسط  پالیسی ها ملی در مودل های برای محصلین تربیه میکند که به سطح کشور از اندازه بیکاری ،نرخ تبادل اسعار، ،عاید ملی و امثال این مسائل اقتصاد ملی تحقیق نمائید تا در کشور مشکلات اقتصاد ملی حل شده و سبب رفاه ملی شود

 

 

 

دیپارتمنت انترپرونیورشيپ

 

تاریخچه

 

دیپارتمنت انترپرونیورشيپ یک از دیپارتمنت های بسیار مهم اقتصاد بشمار می اید.  دیپارتمنت انترپرونیورشيپ

در سال ۱۳۸۹ ه ش ایجاد ګردید. دیپارتمنت انترپرونیورشيپ دارای ۳ استاد رسمی  ما درحال تماس با وزارت تحصیلات عالي هستیم که نصاب درسی و تحصیلی جور کنیم . دیپارتمنت احصایه تا انترپرونیورشيپ به جامعه تقدیم نکرده اما استادان مصروف تدریس مضامین مربوطه در فاکولته ها و دیپارتمنت ها دیګر هستند.

 

دور نما

تربیه محصلین قسمی که

  • د درتشبثات نو اوری کند
  • از فرصتهای موجود اعظمی استفاده کند
  • کاروبار به شکل مدیریت شود که در برابر چالشها مقاوم باشد

رسالت

ما برای بهتر ساختن ظرفیت  تدریس و تحقیق مسلسل کار میکنم که تهرین شویم

ما متعهد هستیم که

  • که یک محیط منظم، مبتکر، و تجربوی برای محصلین مهیا کنیم
  • ظرفیت فکر کاروباری در فضا کاروبار بالاببریم
  • و محصلین برای نظریات وپالیسي جدید تشبثات تشویق کنیم

 

 

دیپارتمنت مالي و بانکي

تاریخچه

از اینکه پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار در سال ۱۳۸۸ از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور و تأسیس گردید، که در سال ۱۳۸۹ در چوکات پوهنتون کندهار رسما آغاز به فعالیت نمود، طوریکه از تأسیس پوهنځی مذکور مدت زیاد نگذشته ولی بازهم پوهنځی اقتصاد منحیث پوهنځی جوان و درحال رشد به تمام هموطنان خویش در عرصۀ ارائۀ خدمات معیاری و تحصیلی مثمر متعهد بوده، رهبری پوهنځی اقتصاد باور دارد که پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار به یک مسیر سالم در حال حرکت اندکه به توسعه و رشد گامها را برمی دارد. در آغاز فعالیت این پوهنځی جوان چهار بخش آن به طور رسمی منظور گردید که از جمله یک بخش آن هم بخش مالی و بانکی می باشد.

 بخش مذکور دارای چهار تن استاد می باشد که از جملۀ این چهار تن استاد سه نفر ماستر که یک تن ماستر آن فعلاً در کشور مالیزیا مصروف فراگیری تحصیلات دوکتورا است ویک استاد نامزد پوهنیار نیز فعلاً در کشور مالیزیا مصروف فراگیری تحصیلات ماسټر است.

 دورنما:

بخش مالی و بانکی با درنظرداشت معیارهای معین در امور تمویلی و بانکی بخش باکیغیت و رهنمودی خواهد بود، تا در سیستم های مالی و بانکی کشور با استفاده از نوآوری ها و مدل های عصری، بخش رقابت کننده بوده باشد.

رسالت:

بخش مالی و بانکی، محصلان خویش را با مهارت های ویژۀ مالی و بانکی مجهز خواهد کرد.  همچنان اولویت بخش مالی و بانکی فراهم نمودن برنامه های تمویلی و پروگرام های تربیوی خواهد بود و این توانایی را خواهد داشت که سازمان های مالی و سکتور خصوصی را به وجه احسن تجهیز و طرح کنندۀ پالیسی های برجستۀ مالی و پولی باشد

 

 

مالی او بانکی څانګه

تاریخچه

دا چي د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په کال ۱۳۸۸ کی د لوړو زده کړو وزارت لخوا منظور او تأسیس شول چی په ۱۳۸۹ کال یی رسمآ د کندهار پوهنتون په چوکاټ کی په فعالیت پیل وکړ څرنګه چی د نوموړی پوهنځی د تأسیس څخه ډیره موده نه تیریږي ولي بیا هم د اقتصاد پوهنځي د یوي ځواني او ودی په حال کي پوهنځي په توګه د معیاري او ګتورو تحصیلي خدمتونو د عرضه کولو په برخه کي خپلو ټولو هیوادوالو ته متعهد ده، او د اقتصاد پوهنځی رهبری په دي باور ده چی د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په یو سالم مسیر کي د حرکت په حال کي ده چی د توسعي او ودي لوری ته ګامونه اخلي. نو د ددی ځواني پوهنځی د فعالیت په شروع کی څلور څانګي په رسمی ډول منظور شوی چی د هغو له جملی څخه یوه هم د مالي او بانکی څانګه ده.

نوموړی څانګه څلور تنه استادان لری، چی ددغه څلور تنو استادانو له جملی څخه دری تنه یی ماستران، چی د ذکر شوو ماسټرانو له جملی څخه یو تن ماستر استاد اوس مهال د مالیزیا هیواد کی د دوکتورا په زده کړو بوخت دی همدارنګه یو نامزد پوهنیار استاد هم د مالیزیا هیواد کی په ماسټری بوخت دی.

 

لیرليد:

مالي او بانکي څانګه به د ټاکلي معيارونو په نظر کي نيولو سره په تمويلي او بانکي چارو کي باکيفيته او لارښوده څانګه وي، تر څو د هيواد په بانکي او مالي سيستمونو کي د نوښتونو او عصري ماډلونو په استفادې سره سياله څانګه واوسي.

 

رسالت:  

مالي او بانکي څانګه به خپل محصلين په ځانګړو مالي او بانکي مهارتونو سمبال کړي. همدارنګه، تمويلي برنامو او تربيوي پروګرامونو تهيه کول به د مالي او بانکي څانګي لومړيتوب وي او دا وړتیا به ولري، چي مالي سازمانونه او خصوصي سکتور په ښه ډول سره سمبال او د مالي او پولي پالیسیو غښتلي طرحه کوونکي وي.

 

دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری

 

تاریخچه

 

دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری یک از دیپارتمنت های بسیار مهم اقتصاد بشمار می اید.  دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری در سال ۱۳۸۹ ه ش ایجاد ګردید. دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری دارای ۳ استاد رسمی میباشد که یک تن استاد در مقطع دوکتورا و یک تن در مقطع ماستری در کشور مالیزیا مصروف تحصیل هستند. نصاب درسی و تحصیلی دیپارتمنت از طرف وزارت تحصیلات عالی تاید شده است. دیپارتمنت احصایه تا حالا فارغ التحصیل  به جامعه تقدیم نکرده اما استادان مصرړف تدریس مضامین مربوطه در فاکولته ها و دیپارتمنت ها دیګر هستند.

 

 

 

 

دور نما

         دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری خدمات احصایوی ارایه خواهد کرد تا که در پیشرفت اقتصادی مملکت سهم بارز ګرفته باشد.

رسالت

   دیپارتمنت احصایه و ایکونومتری به سطحه ملی در تحقیق و تدریس ایکونومتریکس، اقتصاد ریاضیاتی و تحقیق در عملیات یک دیپارتمنت مطرح میباشد .