معرفي مختصر پوهنځی انجنيري

پوهنځی انجنيري پوهتنون کندهار در ماه ميزان سال ۱۳۷۹ هجري شمسي تاسيس شده است. پوهنځی نامبرده داراي چهار ديپارتمنت ميباشد، ديپارتمنت انجنيري سيول، ديپارتمنت انجنيري آب و محيط زيست، ديپارتمنت انجنيري انرژي و دیپارتمنت مهندسي ميباشد. نصاب تدريسي ديپارتمنت هاي انجنيري سيول و مهندسيبه همکاري پوهنتون هاي کنساس ستيت و پوهنتنون کابل ترتيب شده است، نصاب درسي ديپارتمنت آب و محيط زيست به همکاري انيستيوت تکنالوژيآسيا (Asian Institute of Technology) و پوهنتون کندهار ترتيب شده و همچنان نصاب درسي، مواد درسي و لابراتوار مجهز  ديپارتمنت انجنيريانرژي به همکاريمالي موسسه USWDP و همکاريهاي تخنيکي پوهنتون هاي کندهار و ټکساس اي اينډ ام  ترتيب ميگردد. در پوهنځي انجنيري۹۵ در صد کتاب ها، مواد تدريسي و کارهاي خانگی آن به زبان انګليسي ميباشد، و پوهنځی انجنيري پوهنتون کندهار تا به حال در چهار ديپارتمنت ها (سيول ، آب و محيط زيست، انرژي و مهندسی انجنیری) به ترتيب ۱۰۸۶ نفر، ۸۰ نفر، ۱۱۳ و ۲۴ نفر، جمله ۱۳۰۳  انجنيران را براي خدمت به جامعه تقديم نموده است و در حال حاظر به  ۱۲۶ تن محصل از طبقه اناث و ۱۲۷۸ تن محصل از طبقه ذکور جمله ۱۴۰۴ تن محصل در ديپارتمنت هاي چهارګانه از طرف ۳۸ نفر استادان تدريس میشود.

ضرورت و اهميت ايجاد پوهنځی انجنيري:

حوزه کندهار بسيار وسيع بوده اما در آن پروژه هاي انکشافي بسيار کم تطبيق شده است در پهلوي اين ،جنګ هاي دوام دار زنده گی مردم عام را با مشکلات زياد روبرو ساخته است بخاطر رفع مشکلات مردم و تطبيق ساختن پروژه هاي انکشافي به کادر هاي مسلکي ضرورت  ميباشد. براي طرح، ديزاين و تطبيق پروژه هاي انکشافي و براي رفع ضرورت هاي مردم و تطبيق پروژه هاي عام المنفعه به بودن کادر هايورزيده بسيار ضرورت ميباشد. بادرنظر داشت ضرورت هاي نام برده شده پوهنځی انجنيري در چوکات پوهنتون کندهار تاسيس شد.

فعاليت ودست آورد هايپوهنځی انجنيري:

از ايجاد پوهنځی انجنيري تا به حال ۲۰ سال میگذردو در این مدت ۱۷ دوره به تعداد (۱۰۸۶) انجنيران در بخش انجنيري سيول، سه دروه به تعداد (۸۰)انجنيران در بخش انجنيري آب و محيط زيست ،سه دروه به تعداد(۱۳)انجنيران در بخش انجنيري انرژي و یک دوره به تعداد (۲۴)انجنیران در بخش انجنیری مهندسی که جمله(۱۳۰۳)انجنيران را از(۳۰)ولایات کشور فارغ داده است. محصلان فارغ شده ما در دوره پراکتيک که اکثر آن در پروژه هاي انکشافي در نقاط مختلف کشور و کندهار مصروف کار ميباشند و هستند و در باسازي کشور سهم فعال ګرفته. در پهلوي اين براي فعاليت هاي علمي بسيار توجه شده است که از آن جمله ترتيب نصاب درسي و مفردات مضامين،  ترتيب ليکچر نوت ها ميباشد، به سوالهاي محصلان جواب داده شده و همچينان در بخش لابراتوار وکارهاي ساحويبا محصلان کوشش زياد صورت ګرفته تا از وخت شان در پوهنځی  استفاده اعظمي نمايند.  صنوف درسي باپروجکتورها آماده شده، و لابراتوار مسلکي انجنيري و صنوف کمپيوتر در آن ايجاد وفعال گرديده است. به کتابخانه پوهنځی از ديګر کتاب خانه ها کتاب هاي معتبر و جديد آورده شده که کتابخانه مذکور نظر به ګذشته غني تر گردیده است.(۲۸)تن اساتيد اين پوهنځی براي دريافت ماستري به کشور هاي خارجي فرستاده شده اند. که از آن جمله (۲۱) تن آن به تايلند، ۳ تن به ماليزيا، ۲ تن به روسيه و۲ تن آن به کشور جاپان اعزام ګرديده اند که از آن جمله اساتيد نامبرده شده (۲۷) تن آن بعد از ختم دوره تحصيلی ماستری دوباره به کشور برگشتهاند که عملا در امور اداري، تدريسي پوهنتون و پوهنځی مصروف ميباشند. وبعضي انها بعد از دوره ماستری برای دوکتورا به کشورهای خارجي فرستاده شده اند. که از ان جمله ۲ تن به جاپان، ۱ تن به سعودي عربستان، ۱ تن به افریقای جنوبی، ۱ تن به ترکیه، ۱ تن به چين و ۵ تن ديګر هم به هندوستان اعزام ګرديده که در بخشهای مختلف انجنيري مصروف تحصيل اند. تا حالا ۱ تن به سويه دوکتورا در پوهنځی موجود است که دوکتورا خود را از کشور جاپان اخذ نموده.

ديدګاه:

پوهنځی انجنيري به سطح ملي و بين المللي با اموزش و پرورش انجنيران کار فهم و مشهور، و با ارائه نمودن خدمات و تحقيقات در انکشاف و بازسازي کشور سهم فعال داشته باشند.

رسالت:

پوهنځی انجنيري تلاش مینمايد که با بلند بردن ظرفيت اساتيد، تطبيق نصاب معياري، مهيا کردن لابراتوار و کتاب خانه مجهز، برقرار نمودن ارتباط با سکتور هاي مربوطه و با انجام دادن تحقيقات که جامعه وکشور به آن ضرورت دارد تا به دیدگاه خود برسد.

ارزش ها:

 • احترام  به تمام مقدسات و ارزش هاي اسلامي وافغاني.
 • احترام به دولت جمهوري اسلامي افغانستان و قانون اساسي.
 • احترام به انسانيت، خود داري نمودن از هر نوع تعصبات، سمتي وزباني.
 • صادق بودن در وظيفه وجامعه خود.
 • براي آبادي کشور اراده قوي و جلوگیری از هر نوع فساد.

معرفت رئيس پوهنځي انجنيري :

پوهنمل عبدالغني نوري ولد عبدالباقي در سال 1989 ميلادي در ناحيه پنجم شهر کندهار تولد شده است.محترم نوري در سال 2013 سند ليسانس خود را از ديپارتمنت سيول، پوهنځي انجنيري، پوهنتون کندهار بدست اورد و در سال 2015 سند ماستري خود را از ديپارتمنت انرژي تيکنالوژي، انستيتيوت تيکنالوژي اسيا در تايلند بدست اورد. او متخصص تعميرات مؤثر از لحاظ مصرف انرژي، تهويه وتسخين تعميرات انرژي خورشيد و مؤثريت انرژي است. او علاوه بر نقش خود به عنوان رئيس و استاد پوهنځي ، یک محقق فعال در رشته تخصصی خود است. او همچنین عضو کمیته های مختلف پوهنتون است و اظافه بر اين نام برده عضو اتحادیه انرژی تجدید پذیر افغانستان (AREU) نيز ميباشد.

اوبه او چاپیریال استادان

/

1

/

/

/

/

 

/

/

/

/

/

 

پيام آمر ديپارتمنت انرژى انجنيرى

کشور عزيز ما افغانستان در تمام جهان يک کشور مملو از  منابع انرژى می باشد، اکثریت از این منابع تا هنوز در زيرخاک مانده و به صورت معیاری وستندرد استخراج نشده اند، واگر شده هم به گونه مؤثر استفاده درست از آنها نشده. چون در اين زمان رفأ و پېشرفت هر جامع رابطه مستقیم به  استعمال درست وموثر انرژي آن می باشد، وکشور ما هم نیز ضرورت این را دارد تا از منابع انرژیکی خود ضروريات اساسی وبنیادی  خود را مشبوع کند، نظر به موجودیت ذخایر انرژیکی خیلی زیاد در کشور عزیز مان اشد ضرورت به سیستما تیک کردن منابع انرژی وبه کار انداختن نیروی بشری مسلکی می باشد. ديپارتمنت انرژي انجينيرى ، در ارتباط به تخصص خود (عملی ونظری) انجينران متعهد را به جامعه  فارغالتحصیل  و عرضه مي کند. هدف اساسی ایجاد ديپارتمنت انرژى انجنيرى در پوهنځى انجنيري پوهنتون کندهار،  تاکه خلا های یاد شده را به صورت درست واساسی پوشش دهد .تا این که این دیپارتمنت با داشتن استادان باتجربه در عرصه علمي و مسلکي بتواند جاىګاه خود را به سطح کشور در مقال اول تثبيت کند، و به جامعه ى خود انجنيران مسلکي و متعهد به ارزشتهاى اسلامي و افغاني عرضه کند.  آرزوی ديپارتمنت انرژى انجنيرى این است ،جوانان که  از  اين رشته فارغ شده و می شوند به کشور عزيز ما مصدر خدمت شوند، و با پر کردن خاليګاهاى علمي در ارتباط به این رشته مصدر رشد اقتصاد کشور ګردد. آمر ديپارتمنت انرژى انجنيرى به نماينده ګي از تمام  استادان این دیپارتمنت  به محصلين  عزیز خوش آمديد مي ګويند.

با احترام

پوهنیار ویس

/

/

/

/

/

/

/

تاریخچه سیول :

رشته سیول  پوهنځی انجنيری در پوهنتون کندهار درسال ۱۳۷۹ ه ش تاسیس ګردید.  

درپوهنځی انجنيری رشته فوق الذکراولین رشته علمی پوهنځی انجنیری میباشد که به طور رسمی یازده تن استاد دارد، ازجمله استادان این دیپارتمنت درحال حاضرشش تن انان درجریان دوکتورا هستند .

ازشروع تاهنوز ۹۵۱ تن انجنیران فارغ التحصیل دارد ، و۴۴۱ تن انان درجریان تحصیل هستند.

رشته نامبرده دارای یک لابراتوار نسبتامجهزوهمچنان یک کتابخانه ۱۵۰۰ جلدی کتاب نیزمیباشد

ليرليد:

رشته سیول به قوت وتوانایی فارغ التحصیل خود، ازپیشرفت جامعه ،رفاحیت دارای خدمات اجتماعی درسطح کشور یک رشته ممتاز باشد.

رسالت:

رشته سیول انجنیری خواهان یک محیط علمی که دران محیط تمام معیارهای تدریس ، تحقیق، دیزاین ، کارهای لابراتواری وساحوی جامه یی عمل بپوشد.

اهداف:

 1. رشته یی سیول محصلان رافارغ می دهد که به ارزشتهای اسلامی وملی مجهز می باشد
 2. پیش بردکارهای عملی مجهزو تحقیقی درارتباط به رشته سیول
 3. ارایه خدمات همه جانبه در ارتباط به رشته سیول
 4. حفظ ونګهداشت ارتباط صمیمی همراه پوهنتون های ملی وبین المللی.

ارزشتها:

 1. احترام به ارزشتهای اسلامی
 2. احترام به قانون اساسی  جمهوری اسلامی افغانستان
 3. روحیه یی بشردوستی و وطن دوستی
 4. صداقت،شفافیت ودیانت
 5. حرص ابادی وانکشاف وطن

استادان سیول

/

/

/

/

/

/

/

/

د مهندسي څانګي استادان

/

/

/

/

/

/