محصلین

د اقتصاد پوهنځی د ورځی (اول ظرفیت) ته دمعرفي سوي محصلانو جدول​

په پورته جدول کي د اتو کلونو په پرله پیس لړۍ کي د لوړو زده کړو وزارت له خوا د کندهار پوهنتون داقتصاد د ورځي په پوهنځی کي د منجمینټ او تشبثات اداري څانګي ته (۲۴)تنی ښځینه او (۱۳۸۳)تنه نارينه چي ټول مجموعه يي(۱۴۰۷)کيږي معرفي کړي دي.

د اقتصاد پوهنځی د ورځي د محصلانو جدول چي اوس په زده کړه بوخت دي

په پورته جدول کي د کندهار پوهنتون داقتصاد د ورځي په پوهنځی کي د منجمینټ او تشبثات اداري په څانګي کي چی (۸) تني ښځینه او (۵۴۳) تنه نارینه چي ټول مجموعه يي (۵۵۱) کيږي په لومړی،دوهم،دريم او څلورم ټولګیو کي اوس په زده کړه بوخت دي.

د اقتصاد د ورځي پوهنځی فارغان :

په ۱۳۹۳کال کي  د اقتصاد پوهنځي لمړي دوره  محصلين د منجمينټ او خصوصي تشبثاتو اداري له څانګي څخه د ورځی له خوا فارغ شول. د فارغانو جدول یی په لاندي ډول دي.

د اقتصاد د ورځي پوهنځی د فارغانو جدول

په پورته جدول کښی د ۹۲-۱۳۹۳ نه تر ۹۵-۱۳۹۶ کلونو په پرله پسي لړی کي  د اقتصاد ورځي پوهنځی اداری او تدریسی کاري ټیم توانيدلي دی چي ټولني ته د چوپړاو مثبت بدلون په موخه ټول(۳۱۸) تنه دلیسانس په کادرونوسمبال نسل چي پکښي (۶) ښځینه او (۲۰۲) نارینه شامل دي فارغ کړي دي.

د کندهارپوهنتون د اقتصاد شپې پوهنځی د محصلانو احصائيه

په ۱۳۹۲ کال کي د اقتصاد د شپې پوهنځي منظور او په تدريس یی پيل وکړ او د لوړو زده کړو وزارت په لاندي ډول محصلان ورته معرفي کړي دي.

د اقتصاد پوهنځی د شپې (دوهم ظرفیت) ته دمعرفي شوي محصلانو جدول

په پورته جدول کي د پنځو کلونو په پرله پسي لړی کي د لوړو زده کړو وزارت له خوا د کندهار پوهنتون داقتصاد د شپې په پوهنځی کي د منجمینټ او تشبثات اداري څانګي ته (۲)تنی ښځینه او (۲۶۷)تنه نارينه چي ټول مجموعه یي(۲۶۸)تنه کيږي معرفي کړي دي.

نوټ: په ۹۴-۱۳۹۵کال کي د لوړو زده کړو وزارت محصلان ندي معرفي کړي.

د اقتصاد د شپې پوهنځی د محصلانو جدول چي اوس په زده کړه بوخت دي

په پورته جدول کي د کندهار پوهنتون داقتصاد د شپې په پوهنځی کي د منجمینټ او تشبثات اداري په څانګي کي چی (۲) تني ښځینه او (۲۱۸) تنه نارینه چي ټول مجموعه يي (۲۲۰) کيږي په لومړی،دوهم،دريم او څلورم ټولګیو کي اوس په زده کړه بوخت دي.

د کندهار پوهنتون د اقتصاد دشپې پوهنځی خپل لمړي دوره  محصلين په ۹۴-۱۳۹۵ کال د منجمينټ او خصوصي تشبثاتو اداري له څانګي څخه فارغ کړل چي ټول ۴۱ تنه وه.

فارغان:

د اقتصاد پوهنځی د منجمینټ او خصوصي تشبثاتو اداره د څانګي څخه څلور دوري د لیسانس په کچه سمبال کادرونه فارغ کړي دي. چي په لاندي ګراف کښي ښودل شوي دي.

پورته ګراف کي د اقتصاد پوهنځی څلورکاله پرله پسي چي څلوردوري کيږي محصلان فارغ کړی دی چی په ۱۳۹۳کال کي یی خپل لومړی دوره چی ۲تني ښځینه او ۴۳ تنه نارینه ټول مجموعه یی ۴۵ تنه کيږي فارغ کړي، په ۱۳۹۴کال کي یی دوهمه دوره چی ښځینه نلري او ۸۳ تنه نارینه ټول مجموعه یی ۸۳ تنه کيږي فارغ کړي، په ۱۳۹۶کال کي یی خپل څلورمه دوره چی ۲تني ښځینه او ۸۴ تنه نارینه ټول مجموعه یی ۸۶ تنه کيږي فارغ کړي.

د اقتصاد پوهنځی لومړۍ او دوهمه دوره فارغان

 

د محصلانو وجایب او مسولیتونه :

۱- د اسلام سپيڅلي دين اساساتو ته احترام او درناوی.

۲- د ټولو لوايحو،مقرراتو، مصوباتو او د لوړو زده کړو د محترم وزارت پريکړه ليکونو رعايتول.

۳- د پوهنتون رهبري هيئت ټولو استادانو او منسوبينو ته احترام.

۴- د پوهنتون دمحصلانو او ټولګيوالو سره د ښو او اکاډميکو اړيکو ټيڼګولو او متقابل احترام .

۵- د پوهنتون دلېليو او درسي ټولګيو دننه د نظم او ډسپلين رعايتول.

۶- له ادارې سره د نظافت په اړه همکاري او د پوهنتون د انګړ او درسي ټولګيو پاک ساتل

۷- له هرډول منافق، اخلاقي او د انساني کرامت ضد کړنو څخه ډډه کول.

۸- له هرډول ويجاړوونکو فعاليتونو او له بشري ضد کړنو څخه ډډه کول.

۹- له هرډول دخانياتو او مسکراتو له استعمال څخه ډډه کول.

۱۰- له هرډول قومي،ژبني،مذهبي تعصباتو څخه ډډه کول.

۱۱- د نامناسبو جامو له اغوستلو نه چي دافغاني ټولني او کلتور مغاير وي ډډه کول.

۱۲-د پوهنتون په فضاء کي دزينت له کارو څخه ډډه کول.

۱۳- د پوهنتون په منځ کي له بې ځايه او بې مورده ګرځيدو او راګرځيدو څخه ډډه کول.

۱۴- د پوهنتون په منځ کي له هرډول سياسي او ډله ايزو فعاليتونو څخه ډډه کول.

۱۵- د هرډول ناوړه عمل او تاوتريخوالی چي په پوهنتون کي د بد امني،بې نظمي، تشنج او دښمني سبب کيږي ډډه کول.

۱۶- د پوهنتون دوسايلو ،لوازمو او سمسورتيا ساتنه .

۱۷- په خپل وخت سره درس ته حاضريدل.

۱۸- د درس له محتوا نه استفاده کول.

۱۹- د نظم او دسپلين مراعتول.

۲۰- په صنفي فعاليتونو کي برخه اخيستل .

۲۱- په عملي کارونو کي برخه اخيستنه(علمي سير،تطبيقات،او نور)

۲۲- په خپل وخت باندي کورنۍ دندي راوړل.

۲۳- د کنفرانسونو او پروژو ترتيب  او وړاندي کول.

۲۴- له کتابتون،انټرنيټ او نورو منابعو څخه ښه استفاده کول.

۲۵- د صنف او نور شاوخوا محيط دنظافت مراعتول