د استادانو د ظرفیت لوړوني مرکز:

د استادانو د ظرفيت لوړوني مرکز  Professional Development center  د ښووني او روزني پوهنځی په چوکات کښي په ۱۳۸۶ ل کال کښي د بانک جهاني په مالي ملاتړ تاسيس او د هغه نېټې څخه وروسته په پرله پسي توګه د استادانو د ظرفيت د لوړولو په موخه  پيدا ګوژيک ورکشاپونه دايروي.  د دې مرکز اصلي موخه  داده، چي د ښووني او روزني پوهنځی استادانو ته نوی او تازه مهارتونه ور وپېژني. دا چي د زده کړي نوعيت او ډول د تکنالوژي د پرمختګ سره او هم د پوهي د پراختيا سره د تدريس طریقې بدلون مومي؛ نو په دې اساس دغه مرکز هڅه کوي، چي زموږ  د تدريس او ښوونيزه پروسه د نړيوالو ميتودنو سره مله کړي.دغه مرکز اوسمهال د FPDC   Faculty professional development center  په نامه پيژندل کېږي او د اړتياوو پر اساس نه يواځي خپل فعاليت د ښووني او روزني پوهنځی په چوکات کښي محدودوي بلکه د ټول پوهنتون استادان تر پوښښ لاندې راولي. علاوه پر دې  دغه مرکز هڅه کوي، چي د پوهني د ستونز په درکولو سره د مختلفو څانګو د ښوونکو له پاره پيداګوژيک کورسونه داير کړي.