کوريکولم (د پوهنځی نصاب)

د دغه پوهنځي آموزشي برنامي او يا هغه وخت چي يو محصل کولای سي د عامه اداري او پاليسۍ په څانګه کي د لسانس سند تر لاسه کړي څلور کاله ټاکل سوي دي، چي (۸) سمسترونه په بر کي نيسي. په لاندي ډول د سمسترونو په تفکيک سره د دغه درسي نصاب څخه يادونه کوو: