د ښووني او روزني پوهنځی د کمپیوټر زده کړۍ څانګي په لومړي کال (۱۳۹۳ل) کال کي (۲۱) تنه محصلان، په (۱۳۹۴ل) کي (۲۳) تنه محصلان، په (۱۳۹۵ل) کي (۲۱) تنه محصلان جذب کړل، چي له دې جملې څخه (۲۰) تنه نارينه او (۱) تنه ښځينه ده او په (۱۳۹۶ل) کال کي ئې (۶۰) تنه محصلان جذب کړي دي، چي په دې محصلانو کي (۵۶) تنه نارينه او (۴) تنه ښځينه دي. اوس په ټولیز ډول دا څانګه (۱۲۵) تنه محصلان لري ، چي له دې جملې څخه (۱۲۰) تنه نارينه او (۵)  تنه ښځينه محصلان په زده کړو بوخت دي..