تاريخچه:

رياضي څانګه د ښووني او روزني پوهنځی په چوکات کي لومړي څانګه ده ، چي په کال (۱۳۸۱ل) کال کي تاسيس او د هغه څخه وروسته په پرله پسي توګه ولس او  ټولني ته د خدمت له پاره فارغين ورکوي. دغه څانګه (۱۱) تنه کادري استادن لري، چي څلور ئې ماستران او اوه تنه ليسانس دي.د ښوونځيو برحاله ښوونکي ، چي د دارالمعلمين څخه فارغ د يو رقابتي ازمويني له لاري د داخل خدمت په برخه کي جذبوي. دا څانګه اوسمهال (۲۰۶) تنه محصل لري ، علاوه پر دې دا څانګه د شپې په برخه کي هم  (۶۸) تنه محصلان لري. د څانګي آمر نور حبیب نظر خېل دئ.