کندهارپوهنتون لاندی خدمات ترسره کوي چی په لاندي ډول دي :

د کندهار پوهنتون د معلوماتي تکنالوژۍ مرکز (ITCQ)

د انګليسي ژبي او کمپيوټر زده کړي مرکز (ELCLC)

کندهار پوهنتون علامه حبيبي کتابتون

مرکزي لابراتوار

د کار موندنی مرکز

روغتیایی کلینک

چاپیریال ساتنه

دانجونو لیلیه

USWDP