د کرهڼي پوهنځی څیړنیز فارم په ۱۳۸۳ ل کال ۲۲۰۰۰ متره مربع مځکي په درلودلو د پوهنتون په شمال شرقي برخه کي د (ARLDF) موسسي په همکاري جوړ سوو،  په تشکيل کي ۹ تنه اداري او خدماتي پرسونل وجود لري.د استادانو له خوا و محصلینو ته علمي څیړني ، نمایشي قطعي ، په شنو خونو کي د بادرنګو روزنه د شاتو مچیو روزنه او د زعفرانو روزنه په عملي توګه ښودل کيږي همدارنګه څیړنیز فارم د اړتیا وړ فعاله مشینري ، یو ټرینینګ هال او ۳ بابه فعالو شنو خونو لرونکی دی.