د ملي اقتصاد څانګه د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځی د څانګو څخه ده، چي په (۱۳۸۹ل.)کال کي ئې په فعاليت پېل کړي دئ.د دې څانګي درسي مواد، کورس پاليسي او کریکولم د لوړو زده کړو د وزارت د علمي کميټې له خوا تصویب سوي دي، پنځه کادري غړي لري.

ليرليد:

د ملي اقتصاد څانګه د هيواد په سطحه د يو داسي علمي چاپيريال د رامنځته کولو هڅه کوي، چي د ملي اقتصادي مسايلو د باثباته کولو له پاره لاري چاري وړاندي کړي تر څو هيواد مو د پرمختللو هيوادونو په کتار کي وشمېرل سي.

رسالت:

ملي اقتصاد څانګه د اقتصادي ملي پاليسیو او مسلکي ماډلونو په ذريعه سره داسي محصلان روزي، چي د هيواد په سطحه د بېکارۍ کچه، د تبادلې نرخ، ملي عايد او دې ته ورته نور ملي اقتصادي مسايل وڅېړي تر څو د هيواد ملي اقتصادي ستونزي حل او د اقتصادي رفاه له پاره ګټور تمام سي. 

د ملي اقتصاد څانګي مسلکي مضامین

 1. د لوي اقتصاد اساسات
 2. د کوچني اقتصاد اساسات
 3. کوچني اقتصاد
 4. د اقتصادي نظریاتو تاریخ
 5. لوي اقتصاد
 6. نړیوال اقتصاد
 7. د انکشاف تیوری
 8. چاپیریالي اقتصاد
 9. د انکشاف سیاست
 10. اقتصادي سیاست
 11. منطقوي اقتصاد
 12. د افغانستان اقتصاد
 13. اسلامی اقتصاد

د ملي اقتصاد څانګي استادانو بیوګرافي