دسیول څانگی تاريخچه :

دکندهارپوهنتون دانجنیری پوهنځۍ دسیول څانګه په ۱۳۷۹هجری شمی کال کی تاسیس شو چی دانجنیری پوهنځۍ لمړنئ علمی څانګه ده.دا په رسمی ډول۱۱تنه استادان لری چی دهغه د جملی څخه ۶ تنه استادان ماسټر، او ۳ تن یی په بهر کی خپل دماسټری او ۲ تنه ددوکتورا پروګرام په مخبیایی. دسیول څانګی دتاسیس څخه تر اوسه ۷۲۰ تنه ځوان انجنیران فارغه کړی او ۳۹۲ تنه محصلین خپل دلیسانس دوره په مخ وړی. دسیول څانګه لرونکی دیوه مجهز لابراتوار او همدارنګه کتابتون چی شاوخوا ۱۵۰۰ بیلابیل تدریسی کتابونه پکښی دی ده. 

لرلید :

دهیواد په سطحه دسیول انجنیری په برخه کي مخکښه څانګه کیدل.

اهداف :

  ۱ دسیول انجنیری په برخه کښي و ټولني ته پهملي او اسلامي ارزښتونو سمبال وړ او مسلکي فارغان وړاندي کول.

  ۲ دسیول انجنیری اړوند علمي څیړني سرته رسول.

  ۳ دسیول انجنیری په برخه کښي خدمات وړاندي کول.

  ۴ دملي او نړیوالو پوهنتونونو سره د اکاډمیکو اړیکو ساتل.

ارزښتونه :

۱. اسلامي ارزښتونو ته درناوی.

۲. دافغانستان اسلامي جمهوريت اساسي قانون ته درناوی.

۳. دبشردوستي اوهيواد پالني روحيه .

۴. صداقت ، شفافيت او ديانت .

۵. دآبادۍ او بيا رغوني حرص

مامریت :

داستادانو، محصلینو او کارکونکو لپاره د زده کړي لازمي او اکاډمیکو اسانتیاوؤ برابرونه ددرسي سیستم ښه والی او دمختلفو ملی او نړیوالو څانګو سره توامنیت کول.

 

دسیول دڅانگي استادان