داچي کمپيوټرساينس پوهنځی يوه نوي او ځوانه پوهنځی ده او تراوسه پوري خپل مشخص تدريسي تعمير نه لري خو دهغه سربيره يي بيا هم دکندهارپوهنتون دمعلوماتي ټکنالوژي مرکز په تعمير کي تدريسي ټولګۍ ځای پر ځای کړي دي.ټولي تدريسي ټولګۍ په مجهز ډول سره د تدريس دپاره اماده کړل سوي دي چي په هره ټولګۍ کي پروجکتور، سپينه تخته، چوکۍ، دياداښت تخته او داسي نور مواد شتون لري.