اقتصاد پوهنځی تاریخچه:

دکندهار پوهنتون داقتصاد پوهنځی دسهیل لویدیزی حوزې د اړتیاوو او دموجوده اقتصادی ستونزو دحل لپاره په ۱۳۸۸کال کي منځ ته راغي او په ۱۳۸۹ کال کي داقتصاد پوهنځی دکندهار پوهنتون په تشکیل کی دنورو پوهنځیو په شان په عملي ډول دپوهنتون په تشکیل کي شامل او په تدریس ئې پیل وکړ چی نوموړی پوهنځی په خپل تشکیل کي لاندي څانګي لري:

  • منجمنټ او تشبثاتو اداري څانګه
  • احصايي اواکونو متري څانګه
  • بانکي اومالي څانګه
  • ملي اقتصاد څانګه
  • انترپرونیورشیپ څانګه​

لیرلید: ​

د کندهار پوهنتون داقتصاد پوهنځی به دهیواد او سیمي په کچه یومحکښ او څار پوهنځی وي، چي وړ او په کارپوه اقتصاد پوهان به روزي، په ملي سطحه به علمي څېړني او خدمات وړاندي کوي، ترڅو دهیواد په اقتصادي پرمختګ کي لوي لاس ولري .

رسالت:

داقتصاد په برخه کي با کفایته او مؤثره اداره رامنځ ته کول چي زده کړي، څیړني او خدمات ئي د نړیوالو علمي او اکادمیکو معیارونو سره سمون ولري.

اهداف:

  1. دافغانستان او سیمي په کچه دیو با اعتباره او باکفیته پوهنځی په توګه خپل موقف نورهم غښتلی کول
  2. داستادانواو اداري کارمندانو علمي او مسلکي وړتيا لوړول.
  3. محصلینو ته د نوي او پرمختللي تکنالوژي دامکاناتو برابرول
  4. دټولني د اقتصادي اړتیاوو په نظر کښي نیولو سره په اقتصادي پوهه روزل شوی او مسولیت منونکي کدرونه وړاندي کول.
  5. دافغانستان په اقتصادي پراختیا کي دبرخه اخیستلو لپاره په ملي او نړۍ واله کچه دڅېړنو سرته رسولو لپاره هلي ځلي کول.