تاريخچه:

آنټریپرینیورشیپ څانگه په ۱۳۸۹ ه ش کال کی تاسیس سوه . په ټولنه کی دعلمی کادرونو دنشتون له امله نسوای کولای چی په فعالیت پېل وکړی او په ۱۳۹۳ه ش کی یې دوه استادان په کار وګمارل او یوازی یی خپل دڅانګی لپاره اداری کارونه پېل کړل او په ۱۳۹۴ه ش کی يې یو استاد بل په کار وګماری ترڅو دڅانګی فعالیتونه لا پیاوړی کړی او دهمدې پیاوړتیا لپاره یې د دوو استادانو دعلمی سویې دلاښه کولو لپاره یې په ۱۳۹۵کی ماسټری پروګرام ته ولېږل ترڅو خپل اهداف،رسالت او لرلید ترلاسه کړی.

لرلید:

دانټریپرینیورشیپ هرمحصل به مبتکر،مخترع او بنسټ ایښودونکي دماغي جوړښت ولري ترڅو دوي ته داځواک ورکړي چي پریکړه اوعمل وکړي،باوري او دننګونو په وړاندي مقامت وکړي

رسالت:

دانټریپرینیورشیپ محصلانو ته دداسي یوعلمي ، مجهز او هڅونکي چاپیریال رامنځ ته کول او دوام ورکول ترڅو مبتکر مفکرین،دارزښت ایجادونکي او اصلي بنسټګر رهبران وواسی.

اهداف:

دانټریپرینیورشیپ څانګي موخي، ترڅو محصلینو ته کاروباری مهارتونه او پیاوړتیاوی مهیا کړي چي په لاندی ډول دی :

  • ددې توان ورکول ترڅو بارکبینه او نوښتی فکر وکړی.
  • دا توان ورکول چی په څیړنه او د ستونزی په حل کی تحلیلی او تخنیکی مهارتونو څخه استفاده وکړی .
  • د رهبریت د مهارتونو زده کړه.
  • په موثره بحث او مباحثه کولو  زده کړه.
  • په نړیوال او نورو مختلفو کاروبارونو  پوهېدل.