سیدمبارک فرزند سیدابراهیم در سال 1365 هجری شمسی در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی خویش را در لیسه شاه زمان به پایان رساند و در سال 1384 از طریق امتحان کانکور به دیپارتمنت زبان و ادبیات دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات راه یافت و در سال 1389 از همین رشته فارغ گردید. موسوی در سال 1390 با سپری نمودن آزمون آزاد و رقابتی به دیپارتمنت زبان و ادبیات دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون قندها راه یافت و بعد از یک سال تدریس به برنامه ماستری زبان و ادبیات دری پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل معرفی گردید و در سال 1394 به موفقیت از پایان نامه ماستری خویش دفاع کرد و به پوهنتون قندهار برگشت و به تدریس زبان و ادبیات دری تا کنون مصروف است و بر علاوه در چندین کمیته در سطح فاکولته نیز فعالیت دارد.