دیپارتمنت زبان و ادبیات دری بنا به ضرورت های عینی و مبرم جامعه در سال 1387 خورشیدی در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون قندهار تاسیس گردید. این دیپارتمنت در آغاز با داشتن یک استاد کادری و یازده تن محصل به فعالیت اغاز نمود و در سال های پس از تاسیس، این دیپارتمنت کادرهای برجسته دیگر را نیز استخدام نمودند. فعلا در این دیپارتمنت به تعداد پنج تن استاد مصروف تدریس اند و در سال 1389 خورشیدی خدمات بخش شبانه خویش را ایراد نمود.  محصلان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری از طریق کانکور عمومی معرفی می شوند  و فارغان صنف های 14تربیه معلم برای راه یافتن  به دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، باید امتحان ورودی اختصاصی را سپری نمایند.  در این دیپارتمنت بیش از 130 تن  محصل مشغول فراگیری و تحصیل اند و تا کنون  از این دیپارتمنت چندین دوره محصل فارغ گردیده اند.دیپارتمنت زبان و ادبیات دری از دیپارتمنت های فعال پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون قندهار است که با سعی و تلاش بی مانند استادان خویش توانست«تقدیر نامه سیلور» را در بخش ارتقای کیفیت بدست بیاورد و این دیپارتمنت بر علاوه برنامه درسی خویش همایش های فرهنگی و تحقیقی را در سطح پوهنتون قندهار و ولایت قندهار نیز برگزار می نماید.

د ديپارتمنت امر:  سید مبارک موسوی  

علمي رتبه : پوهنیار

تحصيلي درجه: ماستر

اړيکي:   0747677842  Mobarak.mosawy@yahoo.com