زندگی نامه

سیدمبارک فرزند سیدابراهیم در سال 1365 هجری شمسی در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی خویش را در لیسه شاه زمان به پایان رساند و در سال 1384 از طریق امتحان کانکور به دیپارتمنت زبان و ادبیات دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات راه یافت و در سال 1389 از همین رشته فارغ گردید.

Pages