دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو وابسته به  زبان و ادبیات بوده که همزمان با تأسیس  به فعالیت آغاز نموده است. این دیپارتمنت دارای ۳۰۰ محصل ذکور و اناث در هر دو شیفت صبح و ظهر میباشد. دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو دارنده شش کدر علمی میباشند که از جمله آنها نصیر احمد تائید امر دیپارتمنت بوده و دو استاد دیگر دوره ماستری خود را در بخش هایی مختص خود را کامل کرده اند.این دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو را تدریس می نماید. دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو توسط نصاب تعلیمی معیاری مضامین الزامی، مسلکی و انتخابی شاعری، نثر، نقدها و ادبیات ملی و بین المللی را تقویت می نماید.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو

دیدگاه:

دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو یک دیپارتمنت مسلکی و علمی در آموزش نویسندگان مسلکی، محققین، زبان شناسان و ادیبان در افغانستان و جهان خواهد بود.

 ماموریت:

. فراهم نمودن آموزش به اساس معیار هایی ملی و بین المللی

اهداف:

آموزش و پرورش محققین و نویسندگان مسلکی زبان و ادبیات پشتو تا قابل زنده ساختن  کار هایی موجوده زبان و ادبیات پشتو توسط معیار هایی علمی و مسلکی باشد و همچنان قابلیت تحقیقات ابتکاری و هنری برای غنی ساختن زبان پشتو را داشته باشند.

ارزشهایی ویژه:

  • احترام به تمام ارزشهایی اسلامی، انسانی، مقدس، و ملی.
  • اجرای تمام فعالیتها بر اساس قوانین و قواعد.
  • در نظر داشتن معیار هایی علمی و مسلکی.

 

دیپارتمنت زبان و ادبیات پښتو دارنده کدر هایی علمی ذیل میباشد:

 

زنده گی نامه آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو

نصری احمد تائید فرزند محمد حنیف و نواسه محمد رحیم، متولد سال ۱۹۸۸ میلادی در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار .وی تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در لیسه عالی شمس الدین کاکر در ولسوالی  پنجوایی در سال ۲۰۰۷ فراهم نمود و تعلیمات عالی خویش را در لیسه عالی ظاهر شاهی در قندهار فراهم نمود. در سال ۲۰۰۸ وی بعد از امتحان دخولی پوهنتون یا کانکور شامل دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو، پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل گردید و از همین پوهنتون درجه لیسانس خویش را خذ نمود. در سال ۲۰۱۳ به حیث استاد در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون قندهار مستخدم شد و در سال ۲۰۱۶ توسط استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو منحیث امر دیپارتمنت انتخاب گردید.