دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی وابسته به  زبان و ادبیات بوده که همزمان به تأسیس به کار آغاز نموده است. این دیپارتمنت هفت استاد زبان و ۲۲۰ محصل ذکور و اناث دارد که مصروف آموزش مضامین الزامی، مسلکی و انتخابی از طرف صبح و ظهر میباشند. این دیپارتمنت نصاب تعلیمی پوهنتون کابل که از طرف وزارت تحصیلات عالی  تصویب شده است را بکار میبرد و پلان دارد تا در آینده  نصاب جدید تشکیل دهد.این دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی را به محصلین تدریس میکند. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی مهارتهای چهار گانه زبان که شامل مهارتهایی درسی، مهارتهایی تدریس زبان توسط مضامین مختلف. همچنان استادان دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی مفاهیم  و ژانر هایی و ادبیات مختلف چون ادبیات بریتانوی، آمریکایی و ادبیات جهانی را تدریس می نمایند.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی.

دیدگاه

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی یک دیپارتمنت مسلکی و علمی در آموزش نویسندگان انگلیسی، زبانشناسان، مترجمان و سخنرانها در افغانستان خواهد بود.

ماموریت:

پوهنځی زبان و ادبیات انگلیسی به دنبال تقویت یک جامعه علمی دارنده دانشمندان، منتقدین، و آموزگاران همیشگی کسانیکه به همکاری یک دیگر برای تقویت دروس ادبی، زبانشناسی و زبان انگلیسی به حیث چارچوب کاری و عملی کار میکنند. همچنان برای پیشرفت تجربه ادبی شاگردان چیزی که مهارتهایی فکری، آموزه های انسانی، فرهنگ متقابل، و تقدیر زیبایی توسط نصاب تعلیمی ویژه دیپارتمنت تقویت میکند است.

اهداف:

  • انتقال دانش تاریخ ادبیات، اشکال ادبی، و نظریات ادبی.
  • فراهم نمودن نویسندگان علمی انگلیسی.
  • در جنبه هایی مختلف زبان انگلیسی و زبان شناسی فعالیت می نماید.
  • . آماده سازی شاگردان دوره لیسانس برای اهداف عمومی و خاص
  • پرورش شاگردان دوره لیسانس برای مترجم شدن زبان انگلیسی و مادری.
  • آشنایی با بلندترین معیارهای علمی در چوکات ارزشهای اسلامی و فرهنگی افغانستان.

ارزش هایی:

  • احترام به تمام ارزشهایی اسلامی، انسانی، مقدس، و ملی.
  • اجرای تمام فعالیتها بر اساس قوانین و قواعد وزارت تحصیلات عالی.
  • بکار بردن تمام قوانین و قواعد اداری و مسلکی پوهنتون قندهار.

​دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی دارنده کدر هایی علمی ذیل میباشد:

 

 

 

 

زندگی نامه آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

رحمت الله کتوازی فرزند حاجی دریا خان کتوازی متولد سال ۱۳۷۰ در قریه بوخان خیل، ناحیه یوسف خیل ولایت پکتیکا. وی تعلیمات ابتدائیه و ثانوی خویش را در لیسه عالی  یوسف خیل فراهم نموده و بعد از امتحان کانکور شامل دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی  تعلیم و تربیه پوهنتون قندهار گردید. موصوف تحصیلات عالی خویش را در  تعلیم و تربیه دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی در سال ۱۳۸۹ شروع نمود. در پهلوی فراهم نمودن تحصیلات عالی خویش وی مصروف تدریس در مکاتب و مراکز آموزشی زبان بود، که از طرف مراکز موصوف با تقدیرنامه هایی مختلف تقدیر شده است. در سال ۱۳۹۰ از طرف دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی  تعلیم تربیه به حیث بهترین و فعال ترین محصلین آن  تقدیر شد. وی به هیچ کشور خارجی سفر نه نموده است اما از ولایات مختلف کشور دیدن نموده است.  بعد از فراغت دوره لیسانس وی در  تازه تأسیس شده زبان و ادبیات به حیث استاد مستخدم شد.