بيوگرافی محترم پوهنيار وحيدالله اعظمی

محترم پوهنیار وحیدالله اعظمی فرزند عبدالقهار  در سال ۱۳۶۵ در مرکز ولایت غزنی قریه آرزو چشم به جهان گشود

نامبرده دروس ابتدایی و متوسطه خویش را به شکل خصوصی ادامه داده و به منظور بدست آوردن سند بکلوریا در سال ۱۳۸۳ شامل دارالعلوم جمع اولیاء ولایت غزنی گردید و در سال ۱۳۸۵ از مدرسه مذکور به درجه ممتاز فارغ گردید و در سال ۱۳۸۶ به هدف نایل شدن به تحصیلات عالی به فاکولته شرعیات پوهنتون هرات راه پیداکرد و در سال ۱۳۸۹ از رشته تعلیمات اسلامی فارغ التحصیل گردید و به منظور خدمت به وطن  و علاقه زیاد که به تدریس داشت در سال ۱۳۹۱در دیپارتمنت تعلیمات اسلامی فاکولته شرعیات پوهنتون قندهار تقرر حاصل نمود و در سال ۱۳۹۲ به منظور ارتقای ظرفیت علمی جهت در یافت سند ماستری به پوهنتون ننگرهار فاکولته شرعیات اعزام گردید و از در رشته تفسیر وحدیث  از پوهنتون مذکور سند ماستری در یافت نمود. در حال حاضر استاد در فاکولته شرعیات پوهنتون قندهار عضو فعال دیپارتمنت تعلیمات اسلامی است و وظیفه مقدس استادی را به عهده دارد و در ضمن آن آمریت دیپارتمنت تعلیمات اسلامی را نیز به عهده دار است .

نوشته های علمی وچاپی استاد

الف: اثر علمي

۱- جایګاه رفیع انسان در پرتوآیات قرآن و بررسی مقام آن در جامعه افغانی

ب: مقالات علمی  

۱- نقش پیامبر در برقراری صلح :     

۲-  عوامل و اهمیت کار در زندګی بشر

۳-  صلح و امنیت در آموزه های اسلامی