معاون امور محصلان پوهنتون قندهار

زندگینامه پوهندوی فیض الله قاضی زاده

پوهندوی فیض الله قاضی زاده فرزند قاضی عبدالرزاق در 28 سرطان سال 1363ه.ش در قریه بهادرخیل والسوالی تگاب والایت کاپیسا در یک خانواده دیندار متولد شد و در سال 1370ه.ش در مکتب ذکور بی بی مهرو شامل و در سال 1382ه.ش از لیسه عالی محمد علم فیض زاده فارغ و در همان سال از طریق امتحان کانکور در پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون کابل راه یافت و در سال 1386ه.ش به درجه لیسانس از پوهنحی یاده شده فارغ گردید. در سال 1387ه.ش شامل کادر علمی پوهنحی شرعیات پوهنتون قندهار شد و دوره ماستری را از سال 1391 الی 1393ه.ش در پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار به اتمام رسانید. ایشان در پهلوی تدریس در پست های آمریت استادان و محصلان، آمر بخش ثقافت اسلامی و معاون پوهنحی شرعیات ایفای وظیفه نموده است. از آقای قاضی زاده مقالات و اثار متعددی علمی زیر به چاپ رسیده است: مسؤلیت والدین در تربیت اولاد، قرآن کریم و علوم معاصر، افکار نوین و تمدن اسلامی، طریقت مولوی عبیدالله در تفسیر ایوبی، قرآن کریم کتاب رهنماء در ساینس،  آیا مسیقی به راستی هم غذایی روح هست، ازرش قلم در اسلام، جایگاه اسلام درباره قوم گرایی و تعلیم و تربیه دختران در اسلام و مشکلات فرا روی آن در ولایات حوزه جنوب غربی.

قاضی زاده به تاریخ 20 سرطان 1395ه.ش منحیث سرپرست معاون امور محصلان پوهنتون قندهار گماشته شد و به تاریخ 24 ثور 1397ه.ش به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و حکم دکتر محمد اشرف غنی  رئیس جمهور اسلامی افغانستان به سمت معاون امور محصلان پوهنتون قندهار منصوب گردید و هم اکنون در همین سمت وظیفه اجراء می کند.

شماره تماس :

7000572750093

آدرس ايميل :

faizullahQazizada@kdru.edu.af

faizullahsafi@yahoo.com