علامه حبيبي کتابتون

کندهار پوهنتون علامه حبيبي کتابتون

           کندهار پوهنتون يو عمومي کتابتون لري چي ۵۲۰۰۰ په شاوخوا کي کتابونه لري او په نژدې وختو کي د ۵۰۰۰ په تعداد د طب او اقتصاد په برخه کي کتابونه ورته انتقال سوي دي. ددې ترڅنګ په ټولو پوهنځيو کي بېله ژورناليزم، حقوق او عامه ادارې څخه کوچنۍ کتابخانې سته حتی په ځينو پوهنځيو لکه تعليم او تربيه کي د تحصيلي څانګو په سطحه يوه يوه کتابخانه لري چي محصلين ګټه ورڅخه اخلي. خو د کتابتون د ورځنۍ اطلاع پر بنا د ورځي د ۴۰-۳۰ پوري محصلين کتابخانې ته ورځي او ورڅخه استفاده کوي او همدا راز د نړيوال بانک هغه پروژه چي د ۳۰۰۰۰۰ امريکايي ډالرو په ارزښت ترسره کيږي، د پوهنتون له پاره په هغه کي هم د کتابخانې د غني کولو له پاره ځای سته او په نوي کمپلکس کي به نه يوازي فزيکي کتابخانه وجود ولري بلکي ډيجيټل کتابخانه به هم وجود ولري او په دې کتابخانه کي به د هانري سايټ څخه استفاده کيږي او دا سايټ په نړيوال صحي سازمان (WHO) پوري اړه لري او کندهار پوهنتون ته يې د تفاهم پر اساس د استفادي حق ورکړل سوی دئ. په دغه سايټ کي ۶۰۰۰ تحقيقاتي مجلې او علمي مجلې وجود لري چي اکثره يې په طب او ځني يې په نورو برخو پوري اړه لري چي د کندهار پوهنتون استادان او محصلين ورڅخه ډېره ښه ګټه اخيستلای سي.