تاريخچه

تاريخچه:

د کندهار پوهنتون په تشکيل کي د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی په ۱۳۹۲ل. کال کي نوی تأسيس سو. چي د کانکور د عمومي امتحان له لاري د هيواد څخه ۱۲۳ تنه محصلين ورته معرفي سوي چي ۹۸ تنه محصلينو نوم ليکنه وکړه چي د هغې جملې څخه ۷۰ تنه برحال محصلين لري چي دويم ټولګۍ ته کامياب سول.

لېرليد:

د ديني او ملي ارزښتونو سره سم د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي خپل راتلونکی داسي ټاکي چي بې له تبعيضه به په سيمه ايزه او نړيواله کچه يو د باور وړ پوهنځی و اوسي او په علمي، حقوقي، عدلي، قضائي، ډيپلوماتيکي برخو کي غښتلي کادرونه هيواد، سيمي او نړۍ ته د چوپړ په موخه روزي.

رسالت:

 1. محصلينو ته د اسلام د حقوقي نظام او د نورو حقوقي نظامونو او وضعي قوانينو ور پېژندل.
 2. محصلينو ته په حقوقي، عدلي، قضايي، اداري او ډيپلوماتيکي برخو کي د ننني عصري او تکنالوژيکي زده کړه ايز نور مونو سره سم تدريس کول.
 3. محصلينو ته د پوهنتون دننه او بهر کي د عملي کار زمينه برابرول او په دې هکله د پوهنتون دننه او بهر د اړوندو ارګانونو سره تواميتونه منځته راوړل.
 4. محصلين په هيوادنۍ، ملي او د عدم تبعيض په روحې روزل
 5. د پوهنتون په دننه د خپل وس مطابق د نورو پوهنځيو د حقوقي مضامينو په تدريس کي فعاله نډه اخيستل او په بهر کي د اړوندو ارګانونو سره د مشاورې موقف درلودل.

موخي:

 1. ټولني ته په حقوقي، اداري او سياسي برخو کي ژمن کادرونه وړاندي کول.
 2. په ملي کچه په حقوقي او سياسي برخو کي د خدماتو تر سره کول.
 3. په هيواد کي د حقوقي او اداري برخو پياوړتيا.
 4. له ملي، سيمه ايزو او نړيوالو پوهنتونونو، څېړنيزو او حقوقي مرکزونو او همدارنګه دولتي او غير دولتي مؤسساتو سره هر اړخيزي اړيکي جوړول او په يادو برخو کي د مرستو جلبول.
 5. په دیپلوماټيکي برخو کي وړ کادرونه روزل.
 6. په ملي کچه په حقوقي، اداري او سياسي ساحو کي د تشو د ډکولو په موخه کدرونه روزل.
 7. د ملت د ارادو د تحقق په موخه وړ ممثلين روزل.

ارزښتونه:

 1. د اسلام د حقوقي نظام او وضعي قوانينو پېژندنه
 2. اصول او ضوابط
 3. اخلاص او عدالت
 4. ړونتيا او کره توب
 5. اصول او عمل
 6. وړتيا او محاسبه
 7. عموميتوب او بې طرفي