څانگی

۱- د اسلامي تعليماتو څانګه:

داسلامی تعلیماتو څانگه دپوهنځی له تاسیس سره سم جوړه شوه چی تفسیر ، حدیث ، اصول تفسیر، اصول حدیث ، عقیده او دعوت د دې څانگی تخصصی مضامین گڼل کیږی.

د دې څانګي د محصلينو مجموعي شمېرې په دې دول دي:

لومړى ټولګى: ۸۱

دوهم ټولګى: ۲۷

دريم ټولګى: ۳۹

څلورم ټولګى: ۳۷

د استادانو مجموعه ئی(۷) تنو ته رسیږی. اوسنى آمر ئی پوهنيار رحمت الله عظيمي دی. 

 

اسلامي تعليماتو (نجونو) څانګه:

 د اسلامي تعليماتو (نجونو) څانګه په ١٣٩٢ ل. کال کي تاسيس اوس مهال تر څلورمه ټولګۍ محصلین درسونه پکښي لولي.  د تشکيل له مخي د اسلامي تعليماتو په څانګي پوري اړه لري او د هغوى له خوا ئې اداره او ښوونه کيږي. 

ټولګيو مجموعي شمېرې ئې په دې ډول دي: 

لومړى ټولګى:۳

دوهم ټولګى: ٦

دريم ټولګى: ٨

څلورم ټولګى: ۶

 

د اسلامي تعليماتو (شپې) څانګه: 

په کال ۱۳۹۱-۹۲کې د اسلامي تعلیماتو د څانګې په  کچه د پوهنځي د شپې برخه فعاله سوه، او د لومړي ځل لپاره یې د ځانګړي کانکور له لارې (۸۳) تنه محصلین جذب کړل. اوسنى مسئول ئې سمیع الله عزام دئ.

د يادوني وړ ده چي نوموړې څانګه د ورځي د شرعياتو د اسلامي تعليمات او فقه او قانون څانګو د رسمي استادانو له خوا پر مخ وړل کيږي.

په نوموړې څانګه کي اوس مهال درې ټولګۍ فعاله دي چي د محصلينو تعداد ئې په دې ډول دئ: 

لومړى ټولګى: ۴۷

دريم ټولګى: ٥۶

څلورم ټولګى: ٣٠

 

۲- دفقه او قانون څانگه:

د فقه او قانون څانګه هم د پوهنځۍ له شروع سره تاسيس سوې څانګه ده ، چې مستقل صنفونه لري او تخصصي مضامين يې فقه ، اصول فقه، حقوقو او نورو ټولنیزو مضامینوڅخه عبارت دي. 

د دې څانګي د محصلينو مجموعي شمېرې په دې دول دي:

لومړى ټولګى: ۲۹

دوهم ټولګى: ۴۴

دريم ټولګى: ۶۰

څلورم ټولګى: ۵۱

د استادانو شمېر يې (۸) تنو ته رسېږي. اوسنى آمر يې پوهيالى ذبیح الله مفکر دی.

۳-د اسلامي ثقافت څانګه: 

د اسلامي ثقافت څانګه هم د پوهنځي له پيل څخه تاسيس شوې ، د شرعياتو پوهنځي په چوکاټ کې مستقل صنفونه نه لري ؛ بلکه استاذان يې دکندهار پوهنتون په ټولو مختلفو پوهنځیو کی  د اسلامي مضامينو تدريس پر غاړه لري او د استادانو شمېر يې (٦) تنو ته رسېږي.

اوسنى آمر يې پوهيالى نظرمحمد حنيف دى.