ديپارتمنټونه

ديپارتمنټونه:

د اقتصاد پوهنځی اوس مهال په خپل علمي چوکاټ کي پنځه څانګي لري چي عبارت دي له:

  • د منجمنټ اوخصوصي تشبثاتو اداري څانګه
  • دملي اقتصاد څانګه
  • د احصايې او اکونومتري څانګه
  • د بانکي او مالي چارو څانګه
  • د انټرپرونرشیپ څانګه

و نوموړي پوهنځی ته د لومړي ځل له پاره په ۱۳۹۰ل. کال کي د لوړو زده کړو وزارت د کانکور له لاري ۱۱۷ تنه محصلین د لوړو زده کړو سر ته رسولو له پاره و نوموړي پوهنځی ته بریالي سول چي د هغې جملې څخه دوې تنې ښځینه او ۱۱۵ تنه نارینه  محصلین ور و پېژندل سول. د کندهار پوهنتون د مشرتابه د هلو ځلو او زیار په نتيجه کي د اقتصاد پوهنځی له پاره په ۱۳۹۱ل. کال کي عصري تعمیر جوړ او د تدریس له پاره اماده سو.  په ۱۳۹۲ل. کال کي د اقتصاد د شپې پوهنځی منظور او د ۵۵ تنو محصلینو په جذب سره یې په تدریس پیل وکړ. په اوس مهال کي اقتصاد پوهنځی، د موجوده امکاناتو په نظر کي نیولو سره په دې توانېدلی چي هغه اندازه محصلین په منظمه توګه جذب کړي چي د لوړو زده کړو وزارت له لوري ورپېژندل کیږي. اوس مهال ټول ټال د اقتصاد پوهنځی  ۳۶۴ تنه نارینه محصلین او ۶ تنې ښځینه محصلیني د ورځي له خوا او۵۲ تنه نارینه محصلین د شپې لخوا په تدریس بوخت دي.

د اقتصاد پوهنځی په نوي درسي پروګرام (کریډيټ په سيستم)  برابر سوی دئ او په همدغه پوهنځی کي د ګډون شرط د کانکور په آزموینه کي د هغو ځانګړو او ټاکلي نمرو ترلاسه کول دي چي د لوړو زده کړو د وزارت له لوري ټاکل کیږي.