علمي اسانتياوي

په پوهنځي کي موجوده اسانتياوي:

لابراتواري اسانتياوي :

په پوهنځى کي دحشره پوهني، خاوري او نبات د تجزيې اومالدارۍ درې لابراتوارونه فعال دي او د محصلينو له پاره د اړونده مضامينو عملي کارونه د استادانو له خوا ترسره کيږي.

 

کمپيوټري اسانتياوي:

په پوهنځى کي ټول موجود ۱۱ پايې لپ ټاپونه، څلور پايې ډيسک ټاپ کمپيوټرونه او څلور پايې ملټي ميډيا  لرو چي د پوهنځى د اداري اوتدريسي چارو په سمون کي په ځانګړۍ توګه دمضمونونو دلکچرنوټونو او سلايډونو په جوړولو کي ګټه ورڅخه اخيستل کيږي. پوهنځى ځانګړۍ د معلوماتي تکنالوژۍ مرکز نلري او تراوسه پوري محصلين د پوهنتون په عمومي تکنالوژي مرکز کي زده کړي کوي او د پوهنځى استادان هم د عمومي وايرليس نيټ څخه په پوهنځى کي ګټه اوچتوي.

د فارم او کنفرانس صالون اسانتياوي:

د کرهڼي پوهنځى د پوهنتون په ساحه کي د ۱۱ جريبو په مساحت څېړنيز فارم لري او هلته د اګرانومي، هارتيکلچر، مالدارۍ او د نباتاتو ساتني د څانګو محصلين او استادان عملي کارونه ترسره کوي. همدارنګه دکنفرانس څلور مجهز صالونونه لرو چي په عصري وسايلو سمبال دي. استادان او محصلين هلته  خپل علمي کنفرانسونه د پاورپاينټ پروګرام له مخي وړاندي کوي او هم د استادانو له خوا و محصلينو ته د پاورپاينټ په شکل تدريس کيږي.