سیول څانگه

دسیول څانګی تاريخچه :

دکندهار پوهنتون د انجنیری پوهنځۍ د سیول څانګه په ۱۳۷۹هجری شمی کال کی تاسیس شو چی د انجنیری پوهنځۍ لمړنئ علمی څانګه ده.دا په رسمی ډول ۱۱ تنه استادان لری چی دهغه د جملی څخه ۶ تنه استادان ماسټر، او ۳ تن یی په بهر کی خپل د ماسټری او ۲ تنه ددوکتورا پروګرام په مخبیایی. د سیول څانګی د تاسیس څخه تر اوسه ۷۲۰ تنه ځوان انجنیران فارغه کړی او ۳۹۲ تنه محصلین خپل د لیسانس دوره په مخ وړی. د سیول څانګه لرونکی د یوه مجهز لابراتوار او همدارنګه کتابتون چی شااو خوا ۱۵۰۰ بیلابیل تدریسی کتابونه پکښی دی ده. 

لرلید

د هیواد په سطحه د سیول انجنیری په برخه کي مخکښه څانګه کیدل.

اهداف

  ۱ د سیول انجنیری په برخه کښي و ټولني ته په ملي او اسلامي ارزښتونو سمبال وړ او مسلکي فارغان وړاندي کول.

  ۲ د سیول انجنیری اړوند علمي څیړني سرته رسول.

  ۳ د سیول انجنیری په برخه کښي خدمات وړاندي کول.

  ۴ د ملي او نړیوالو پوهنتونونو سره د اکاډمیکو اړیکو ساتل.

 

ارزښتونه 

۱. اسلامي ارزښتونو ته درناوی.

۲. د افغانستان اسلامي جمهوريت اساسي قانون ته درناوی.

۳. د بشردوستي او هيواد پالني روحيه .

۴. صداقت ، شفافيت او ديانت .

۵. د آبادۍ او بيا رغوني حرص

 

مامریت

د استادانو، محصلینو او کارکونکو لپاره د زده کړي لازمي او اکاډمیکو اسانتیاوؤ برابرونه د درسي سیستم ښه والی او د مختلفو ملی او نړیوالو څانګو سره توامنیت کول.