پيژندنه:

دهيواد دلوړوزده کړو وزارت هروخت هڅه کوي، ترڅو په ښه کیفیت سره مسلکي او په کار پوه کادرونه دټولني اړتیاوو ته په کتو وروزي، په پوهنتونونو کي داستادانو دمسلکي پوهي اوعلمي سویې د لوړولو دپاره اوږدمهاله او لنډمهاله  روزنیز پروګرامونه په لاره واچوي او دلوړوزده کړو په ټولو مؤسساتو کی ټولي هغه اسانتیاوي مهیا کړي، چي دښه تدریس او زده کړو، څیړونو، ښي رهبري او مدیریت په برخه کی ضروري وي. په تیرو څو کلونو کي دپام وړپرمختګونه ترسره سوي لکه: دتضمین کیفیت دپروسي ایجادول، داستادانو له پاره دماسټري او دوکتورا ترکچي دعلمي درجي دلوړولو له پاره علمي برنامي برابرول، په لنډ مهاله علمي برنامو کي دپوهنتون داستادانو ګډون، دتدریس دکیفیت دښه والي له پاره دOBE-SCL دبرنامو ایجادول، دنوي عصر سره سم په تدریس او زده کړو کي دټیکنالوژۍ کارول (دبريښنائي زده کړي دپروسي شروع کول)، دڅېړونو دپاره دمرکزنو جوړول، خصوصي سکتورونو ته دلوړوزده کړو په برخه کي دفعالیت اجازه ورکول، او داسي نورډیر فعالیتونه ترسره سوي دي.

دلوړوزده کړو وزارت دلوړو زده کړو دپرمختیايي پروګرام (HEDP) په مرسته نه یوازي داستادانو بلکه داداري او تخنیکي کارمندانو دمسلکي پوهي دلوړولو او داوسني تحصیلي سیسټم دمعیاري کولو له پاره یو بل مهم اقدام کړی، چي هغه په پوهنتونونو کی دمسلکي پرمختیايي مرکزونو (PDC) ایجادول دي. دغه مرکزونه به په تدریس او زده کړه، دښې رهبري او مدیریت، څېړونو او نورو تخنیکي برخو کي داستادانو او کارمندانو دمسلکي پوهي دلوړولو په برخه کی دلازمو مسلکی روزنیزو برنامو او امکاناتو په برابرولو، مدیریت کولو، رسولو او ارزولو کي کار کوي.دکندهارپوهنتون دهیواد په کچه دلوړوزده کړو وزارت یو له غټو اومهمو پوهنتونونو څخه دۍ، او ښې لاس ته راوړني دځان سره لري. په کندهارپوهنتون کي هم دعلمی معاونیت په چوکاټ کی د ۱۳۹۶ ل. کال دشروع سره سم دPDC مرکز تشکیل او خپل فعالیت یي پیل کړی. دPDC مرکز دوزارت او پوهنتون اهدافو او ستراتیژیو ته په کتو او خپلي ستراتیژیکو لیوالتياوو په ټاکلو سره خپل لېرلید، رسالت او موخي ټاکلي او په لاس ته راوړلو کی به يې خپله پوره هڅه کوي.

 لېرليد : 

دکندهارپوهنتون مسلکي پرمختیايي مرکز به دهیواد په کچه داستادانو او کارمندانو دعلمي او مسلکي وړتیا وو دپرمختیا یو مخکښ مرکز وي.

رسالت :

په تخصصي برخو کي استادانو او کارمندانو ته دهراړخیزو اړینو منابعو په کارولو سره دلازمو او نویو مهارتونو، کړنو او میتودونو انتقالول.

موخي : 

 • په علمي او تخنیکي برخو کی دلازمو مسلکی پرمختګونو په اړه پوهاوي ته وده ورکول
 • دنویو پرمختګونو او تجاربو لیږدول
 • دتدریس، زده کړو او څیړنو دکیفیت لوړول
 • دښه مدیریت او ښي رهبرۍ مهارتونو ته لاوده ورکول
 • دروزنیزو پروګرامونو دلاري دعوایدو لاس ته راوړل
 • په ملی او نړۍ واله کچه داعتبار لوړول

​ستراتیژیکه لیوالتیا :

 • داستادانو او کارمندانو مسلکی وړتیاوو دودي په موخه مرسته کول
 • داړینو مهارتونو دلیږد دپاره دفرصتونو برابرول
 • دتحصیلي سیسټم معیاري اوعصري کول
 • دپوهنتون دستراتیژیک پرمختګ او بریاوو لړۍ ګړندۍ کول

​دPDC  مرکز اداري جوړښت:

دPDC مرکز په ۱۳۹۶ ل. کال کی دلاندي تشکیل په پیشنهادولو سره جوړ سو. دغه مرکز په خپل تشکیل کی یو مسؤل، مرستیال، دوه اداري کارمندان، یو اجیر، او مشورتي بورډ لري. دمرکز مسؤل، معاون او مشورتي بورډ به دپوهنتون په تشکیل کی دعلمي کادر غړي وي ترڅو وکولای سي په ښه ډول چاري مخ ته یوسي. دPDC مرکز اداري جوړښت په لاندی اورګانوګرام کي په تفصیل سره ښوول سوی او دوظایفو لایحې یې تشریح سوي دي.

د PDC مرکز مسؤلیتونه:

 1.  دPDC مرکز لیرلید، رسالت او موخو ته درسیدو دپاره دپوهنتون دستراتیژیو سره سم دچارو مخ ته وړل.
 2. دروزنیزو پروګرامونو له پاره اوږد مهاله، کلني، شپږ میاشتني او میاشتني پلانونه ترتیبول.
 3. دپوهنتون علمي، اداري او محصلانو چارو معاونیتونو، د پوهنځیو رئیسانو، د څانګو آمرینو او د مرکزونو د مسؤلیتو سره په تفاهم په علمي، اداری او تخنیکي برخو کی د مسلکي روزنیزو برنامو جوړول.
 4. دکندهار پوهنتون د فیلیالونو سره په اړونده برخه کي کار کول.
 5. دعوایدو تر لاسه کولو په موخه د خصوصی لوړو زده کړو  مؤسساتو، دولتي او غیر دولتي ادارو ته روزنیزو پروګرامونه دایرول
 6. دPDC مرکز او روزنیزو برنامو د تمویل د پاره د داخلي او خارجي مرستندویانو سره اړیکي ټینګول.
 7. دروزنیزو برنامو مدیریت، ترتیبول، راجسټریشن، ارزونه او تصدیق پاڼي ورکولو چاري مخ ته وړل.
 8. دپوهنتون استادانو ته دتدریس او زده کړي (OBE-SCL)، څېړنو او رهبري په برخه کي مسلکی روزنیز پروګرامونه اماده کول.
 9. مسلکي روزنیز کنفرانسونه (OBE-SCL، څیړنو، بریښنایي زده کړو) په لار اچول او په هغوي کي(Champions) په ګوته کول.
 10. دپوهنتون داداري او تخنیکي کارمندانو له پاره په اړوندو برخو کي لازم روزنیز پروګرامونه چمتو کول.
 11. دعلمي برنامو او موادو د شریکولو له پاره دContent Management System (CMS) یا دموادو (محتوا) دمدیریتي سیسټم کارول.
 12. دعلمي او مسلکي برنامو له پاره منظم ډاټا بیس درلودل.
 13. دروزنیزو برنامو په بشپړیدو سره استادانو او کارمندانو ته د تصدیق پاڼو ورکول.
 14. دروزنیزو برنامو ارزیابي کول.
 15.  دپوهنتون علمي معاونیت ته په منظمه توګه راپور ورکول. 

دPDC دمسؤل وظایف:

 1. دPDC دمرکز وظایف په مسؤلیت سره سرته رسول.
 2. دپوهنتون داهدافو سره سم او اړتیا مطابق لنډ مهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړول.
 3. دروزنیزو مسلکي پروګرامونو دعملي کولو مدیریت کول.
 4. دمرکز دفعالیتونو په اړه دپوهنتون رهبري په خاص ډول علمي معاونیت ته راپور ورکول.
 5. دروانو پروګرامونو څارنه او نظارت کول.
 6. دمرکز دعوایدو د ترلاسه کولو له پاره هڅي او پلان جوړول.
 7. دPDC دپرمختګ او روزنیزو برنامو د تمویل د پاره د مرستندویو ادارو سره اړیکي ټینګول.
 8. دپوهنتون درهبري، پوهنځیو، څانګو او مرکزونو سره رابطه ساتل.
 9. دپوهنتون  دننه او دباندی په اړونده غونډو کي فعاله برخه اخیستل.
 10. دمشورتي بورډ په مشوره روزنیزو پروګرامونو په ګوته کول او په لار اچول.
 11.  دمشورتي بورډ دغړو دفعالیت فیډبیک دپوهنتون رهبري ته ورکول.

​دPDC دمرستیال دندی:

 1. دمرکز دوظایفو په سرته رسولو کی دمرکز دمسؤل سره مرسته کول.
 2. دکیفیت دلوړاوي دمعیارونو سره سم دمرکز چاري برابرول.
 3. دمرکز دمسؤل د نه موجودیت په صورت کي دمرکز چاري سمبالول.
 4. دمرکز دمسؤل سره دروزنیز پروګرامونو په نښه کول او په لاره اچولو کي مرسته کول.
 5. دمسؤل سره دمرکز دعوایدو په لاس ته راوړلو کي مرسته کول.
 6. دمسؤل سره دروزنیزو پروګرامونو د راپور په جوړولو کي مرسته کول.
 7. دروزنیزو پروګرامونو څارنه کول.

​داداري کارمندانو وظایف:

 1. د بشری منابعو د کاري لایحي مطابق دنده سرته رسول.
 2. د روزنیزو پروګرامونو دپاره لوجیستکي اسانتیاوي تنظیمول.
 3. د روزنیزو پروګرامونو اسناد ساتل او پروسیس کول.
 4. اداري چاري مخته بیول.
 5. د غونډو د منشي په توګه کار کول.

دمشورتي بورډ پیژندنه:

PDC مرکز مشورتي بورډ لري، چي دمرکز درسالت په پوره کولو کي مرسته کوي، ددي مشورتي بورډ هدف دمسلکي روزنیزو برنامو دپاره دلارښوونو او مشورو ورکول دئ. دبورډ غړي داوسني عصر سره سم، داړتیا مطابق او دپوهنتون موخو ته په کتو لازم روزنیز پروګرامونه پیشنهادوي، ترڅو په اړونده ساحه کي مسلکي پوهه لوړه او دوخت سره سم ظرفیت لوړونه سوې وي. دبورډ غړي به دتدریس او زده کړو دنویو میتودونو، رهبري او مدیریت، څېړونو او نورو  اړخونو کي پوه، ماهر او مسلکی اشخاص وي، ترڅو وکولاي سي دروزنیزو پروګرامونو په پلانولو، لمړيتوب ټاکلو او ارزولو کي ښه رول ولوبوي او دمرکز دپرمختګ سبب سي.

دمشورتي بورډ دغړو انتخابېدل:

دمرکز دمشورتي بورډ غړي دپوهنتون ریاست او علمي معاونیت په پیشنهاد او دپوهنتون دعلمي شورا په تائید ټاکل کیږي. دغه بورډ به ۵ یا ۷ غړي ولري. هریو باید په خاصو برخو کی پوره مسلکي وړتیا او تجربه ولري او وکولای سي چي دمرکز درسالت په پوره کولو کي پوره ونډه واخلي.

دمشورتي بورډ(Advisory Board) وظایف:

 1. دمرکز په غونډو کي منظم ګډون کول.
 2. دمرکز ستراتیژیک او عملیاتي پلانونو په جوړولو کي دپوهنتون دلېرلید، رسالت، اهدافو او ستراتیژیو سره سم په اړوندو برخو کي خپله پوهه او مشورې شریکول.
 3. په پوهنتون کی دښې رهبرۍ، مدیریت، تدریس، زده کړو او تخنیکي چارو دپرمختګ او مسلکي کېدلو دپاره دروزنیزو برنامو دپلان کولو په برخه کی مشورې ورکول.
 4. دروزنیزو برنامو څارنه او په اړه يې خپل نظریات او پیشنهادات دمرکز سره شریک کول.